Ingezonden brief Eric Huids inzake school Vilt

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Vilt » Ingezonden brief Eric Huids inzake school Vilt

Schrijven is verspreid aan de ouders van kinderen basisschool Vilt

Als reactie op eerdere berichtgeving in de krant (half december) heeft Innovo bijgaand schrijven uitgegeven. Schrijven is verspreid aan de ouders van kinderen basisschool Vilt.

Sluiting van basisschool Vilt is geen uitgemaakte zaak of gelopen race. Ook Innova spant zicht maximaal in om onderwijs in kleine kernen te behouden.

Dit is de brief van Innovo over de situatie:

Beste directie, leerkrachten, ouders en alle geledingen van basisschool Vilt,

We hebben het artikel in de Limburger (d.d.14-12-2007) over de basisschool Vilt gelezen. Het is vervelend dat dit bericht op deze manier in de krant komt.

Het College is zich bewust van de onrust en bezorgdheid dat een dergelijk bericht oproept bij ouders en team.

Zoals jullie weten is er op dit moment op bestuursniveau nog geen beslissing genomen over welk toekomstig scenario dan ook. Het College wil nogmaals benadrukken dat zwaarwegende besluiten niet eerder worden genomen dan na uitvoerige consultatie van de direct betrokkenen binnen de schoolgemeenschap Vilt. Een zorgvuldige besluitvorming staat daar bij voorop.

Het College van Bestuur spant zich maximaal in om onderwijs in de kleine kernen te behouden, mits de onderwijskwaliteit gehandhaafd kan blijven. Op de lange termijn met dalende leerlingaantallen, betekent dit dat we samen met de gemeenschap en gemeente naar duurzame oplossingen moeten zoeken.

We beraden ons over mogelijk te ondernemen acties op het gebied van communicatie en informatie, ook in relatie tot de pers, om verdere imagoschade en onrust als gevolg van premature en ongenuanceerde berichtgeving, te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Het college van Bestuur,

Martien te Baerts

Hay Freriks

← Vorig bericht

Open brief Jef Kleijnen aan Helene Stohr-Hoenjet

Uitroepen nieuwe prins in Schin op Geul

Volgend bericht →