Ingezonden brief over mountainbikeroute in Polferbos

|
, , , , ,

Voorpagina » Nieuws » Ingezonden brief over mountainbikeroute in Polferbos

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief over de mountainbikeroute in het Polferbos. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
———————————————-
Zo regel je dat….

Op 2 juli 2019 is er een infodag gehouden ten gemeentehuize met betrekking tot uitbreiding van de MTB-routes in het Polferbos en Bergse Heide. Volgens de aldaar aanwezige geïnteresseerden, (waaronder de schrijver) waren de eventuele opties op wit papier met zwarte stippellijntjes ingetekend. Nadien zijn er substantiële wijzigingen in aangebracht. Maar deze uiteindelijk gerealiseerde route met de wijzigingen zijn niet opnieuw ter inzage gelegd, noch gepubliceerd. Ook de provincie was niet op de hoogte van de wijzigingen.

Het Polferbos (en Bergse Heide) is aangemerkt als Natura 2000-gebied. De hoogste Europese instandhoudingsdoeleinden gelden hier. Deze doelen zijn o.a: bescherming tegen versnippering en verstoring van leefgebieden van vele diersoorten en behoud/uitbreiding van leefgebied van vele planten en dieren.

Voor het WK-veldrijden in het Polferbos in 2018 is de zg “ADC”toets toegepast.

A= er zijn geen Alternatieven
D= Dwingende redenen van groot openbaar belang
C= nemen van Compenserende maatregelen om te waarborgen, dat de algehele samenhang Natura 2000-gebied bewaard blijft. Eénmalig is in 2018 voor economisch gewin door de provincie een vergunning verleend voor dit evenement.

Er blijkt, nu de route door het Polferbos is aangelegd, een illegale lus gecreëerd te zijn en een groot gedeelte over bestaande wandelpaden te lopen. Wandelaars ondervinden daar veel last van en het staat haaks op het beleid van Mozl (Mountainbike Ontwikkeling Z-Limburg) “zoveel mogelijk gescheiden houden van wandelpaden en mountainbike-routes.”

In het kleine, nauwelijks 22 ha grote bos, is dat dus onmogelijk! Op de site van Mozl beweert men met “grensoverschrijdende” (kun je wel stellen!) ambitie de ecologische? hoofdstructuur na te streven Men tracht op deze manier het wildrijden te voorkomen (echt niet gebleken tot dusverre) en de natuurbeleving van de mountainbiker te verhogen…… d.w.z. racen zonder echt te kijken (?)… Tegen deze vergaande ontwikkelingen hebben wij protest aangetekend bij zowel provincie als gemeente. De provincie trekt zich terug en laat het aan de gemeente over om met belanghebbenden te gaan praten en naar oplossingen te zoeken. Er wordt zelfs een “mediator” ingezet voor deze klus!   

Na 3 informele bijeenkomsten en uitstel, gevraagd door Mozl om na te denken over andere invulling van de route door het Polferbos, zou dan op 30 oktober uiteindelijk een gezamenlijk overleg zijn met input van iedereen. Wat schetst onze verbazing? Twee dagen van te voren heeft B&W de beslissing genomen, dat ze het volgens eigen en Mozl inzicht gaan doen zoals zij denken, dat hen het beste uitkomt: dat wil zeggen zonder verder overleg. Wij vinden dit een flagrante houding van “dat gezeur van die paar burgers moet maar eens afgelopen zijn” en “het heeft ons al teveel aan tijd en geld gekost; wij zijn er klaar mee”.

In 2019 gepresenteerde plannen gewoon tussentijds veranderen door gemeente, provincie en Mozl kan kennelijk zomaar..? In ieder geval wordt inbreng door gedupeerde wandelaars/burgers niet echt serieus genomen. Was Valkenburg in 2019 niet uitgeroepen tot wandelgemeente van Nederland? Een gedeelte van onze wandelparel, de Hoogtewandeling rondom Valkenburg, loopt door de gehele Heytgracht en is nu opgeslokt door de Mozl. De wandelaar wordt ook daar naar de kant gedirigeerd als er een peloton mountainbikers doorheen suist. Er mogen nu dan hekjes staan, men tilt gewoon de bike eroverheen….is waargenomen. Fatsoenlijk de zaak afhandelen is dus niet het geval. En dat vinden wij in deze kwestie zeer kwalijk en onverkwikkelijk. 

Naar onze overtuiging kan het bos het hoogst haalbare Natura-2000 predikaat wel aan de wilgen hangen. Scheelt ook tijd en vooral veel geld voor eventuele “surveys” bij, ongetwijfeld, daar nog te organiseren activiteiten. Wij concluderen, dat het Polferbos getransformeerd wordt tot evenemententerrein t.b.v. het economisch renderen van de “BV Valkenburg”.

Zo regel je dat……

Henk Vossen
Elisabeth Prins
————————————–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Kinderkoor ‘SING! Vallekeberg’ heeft hulp nodig

Polfermolen nog langer open

Volgend bericht →