Ingezonden brief over naam winkelcentrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief over naam winkelcentrum.

Voorstel Veldekebestuur: maak er “Bie de Knab” van.Omdat u, Hurks vastgoed, (e.a.) het Valkenburgs dialect zeer waardeert, blijkens de dialectvertalingen op de website aangaande de bouw van een winkelcentrum in Valkenburg, kwam de keuze van een naam ook op de agenda van het bestuur van Veldeke-krink-Valkeberg.
Unaniem vinden wij het jammer dat de genomineerde naam ‘St. Pièter’ niet werd gekozen, enerzijds vanwege de historie van het grondgebied, anderzijds vanwege de naam in de eigen taal, ‘t Valkebergs.
Wij leggen ons er bij neer dat de naam ‘Aan de Kei’ eenmaal gekozen is, alhoewel wij twijfels hebben over het democratisch gehalte daarvan: wie wist hoe en waar het precies moest gaan en welke, oudere bv., is er van op de hoogte dat dat gaat via een poll, welke ook nog eens moeilijk te vinden is op internet. Dit soort keuzemogelijkheid is bovendien ook nog eens fraudegevoelig.
Wat wij daarnaast jammer vinden is dat de gekozen naam een Nederlandse is, wij wonen toch in Valkeberg en kalle dao gewoon plat! ‘Aan de Kei’, zo’n steen kan overal liggen. Wij zouden willen pleiten voor (dezelfde betekenis en méér) voor het Valkebergse ‘Bie de Knab’. Knab is een dikke steen, maar als men spreekt van knabbe dan betekent dat óok véél geld. Men zegt: “Dae haet knabbe” (die persoon heeft veel geld). Een winkelcentrum dus met de naam: ‘Bie de knab’ waar o.m. knabbe verdiend en uitgegeven kunnen worden. Een tweede, niet onbelangrijke betekenis!
Misschien is het mogelijk om het besluit nog aan te passen, eventueel in een tweetalige versie van de naam. Op de te plaatsen plaquette zou aan de ene zijde vermeld kunnen worden: ‘Aan de Kei’ (veur de Hollendersj) en aan de andere kant: ‘Bie de Knab’ (veur oes).

Wij hopen op een spoedig antwoord,
hoogachtend,
het bestuur van Veldeke-krink-Valkeberg: Lies Silverentand, Els Lahey-Diederen, Jo Philippi, Bert Laheije.

U kunt reageren op dit voorstel via info@tvvalkenburg.nl

← Vorig bericht

Knappe prestatie van Vilte D-meiden.

Falcojeugdspeler Kareem de Vries Limburgs Kampioen.

Volgend bericht →