Ingezonden brief over padenplan projectgroep GOMV.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Ingezonden brief over padenplan projectgroep GOMV.

Inzender maakt zich zorgen over de natuur in de toekomst.Onderstaande ingezonden brief is afkomstig van Henk Vossen uit Valkenburg.

——————————————————————————-
Aan alle inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul
en elders.
Ik maak mij ernstige zorgen over de door de projectgroep Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV) gemaakte plannen om de volgende voetpaden, t.w.
het voetpad vanaf de Driebeeldjes richting Schin op Geul en het voetpad Tivoli/Valkenburg naar Houthem om te bouwen tot fietspad. De projectgroep spreekt over een verbreding tot wel zeker 3!!! meter. De paden zijn op sommige plaatsen thans slechts hooguit één meter breed! Dit is een aanslag op de prachtige oevers van onze Geul en een vernietiging van de kwetsbare oeverflora en fauna. Tevens is het een VERSPILLING van ons belastinggeld.
In het verslag van de informatiebijeenkomst van 23 maart vorig jaar in de Holle Eik in Houthem werd gesproken over een recreatief fietspad, d.w.z. VERBODEN voor brommers en mountainbikers. De vraag rijst, wie gaat hier handhaven?????
Op deze vraag mogen de heren van de GOMV aan mij en iedereen vertellen wie bovengenoemde dan wel gaan tegenhouden op deze nieuwe fietspaden.
Ook wordt er beweerd dat de fietsers er te GAST zijn en er geen hinder mag ontstaan voor de wandelaars. Echter, de wandelaars hebben bijna altijd last van de fietsers en van de mountainbikers.
Ik heb deze hele affaire reeds aangekaart in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 11 oktober vorig jaar. De raadscommissie heeft daar gelukkig zeer serieus op gereageerd. Een en ander heeft uitgebreid in de krant de Limburger gestaan.
Bent u het met mij eens dat genoemde voetpaden NOOIT mogen wordenomgebouwd tot fietspaden, neemt u dan contact met mij op.
Henk Vossen, Prinses Christinalaan 3, 6301 VV Valkenburg aan de Geul
Tel: 043-4511312 – e-mail: vosje-108@hotmail.com—————————————————————————————-
Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Masterplan 'sfeerverlichting' gepresenteerd.

Goede doorstroom van het verkeer in centrum.

Volgend bericht →