Ingezonden brief over voortbestaan Museum Valkenburg.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief over voortbestaan Museum Valkenburg.

Schrijver: voor het Museum laat men gewoon beschikbare gelden op de plank liggen en werkt zodoende mee aan de “Verelendung” van de instelling. De redactie van Tv Valkenburg ontving onderstaande brief van een kijker. De brief wordt in zijn geheel geplaatst.
——————————————-
Het Museum
Op 1 juli a.s. moet de gemeenteraad een besluit nemen over de voortzetting van de subsidie aan zowel het Museum Land van Valkenburg als aan het Openluchttheater. Dat hierbij een keuze tussen de twee instellingen moet worden gemaakt, wordt wel in alle toonaarden ontkend, maar het College van B&W heeft hier minstens de schijn tegen. De voorkeur van het College ligt er in alle stukken en uitspraken van de afgelopen tijd duimendik bovenop: het Openluchttheater structureel voortzetten en het Museum sluiten.

Het Museum krijgt dan nog voor 2014 de gebruikelijke subsidie, voor 2015 de helft daarvan en daarna gaat de stekker er uit. Deze gang van zaken voorstellen als “een uitdaging”(wethouder) of “uitgestoken hand” (CDA) is een belediging van het gezond verstand van elke weldenkende burger. Trouwens stelt het College niet zelf in zijn evaluatie dat het voor zowel het OLT als het Museum “onmogelijk is om zonder gemeentelijke subsidie de exploitatie draaiend te houden”?

De aflopende subsidiegelden voor het Museum kun je niet anders zien dan als een bijdrage om de gevolgen van de voorgenomen sluiting voor personeel en collectie op te vangen. Toch beijvert het College zich om zoveel mogelijk de schijn van een gelijkwaardige beoordeling hoog te houden. Op ten minste één kardinaal punt is de ongelijke behandeling van de beide instellingen echter overduidelijk, dat van de huisvesting en het onderhoud daarvan. Waar de gemeente zich heeft ingespannen om de onderhoudssituatie van het OLT voor nu en voor de toekomst veilig te stellen, laat men de voor het Museum beschikbare gelden gewoon op de plank liggen en werkt zodoende mee aan de “Verelendung” van de instelling.

Waar het om gaat is dat twee waardevolle culturele instellingen in de Gemeente Valkenburg, elk op hun eigen manier, de afgelopen drie jaar hun uiterste best hebben gedaan om met vallen en opstaan een aantrekkelijk aanbod voor de toeristenstad Valkenburg en zijn bewoners te ontwikkelen.

En dat de betekenis van beide culturele investeringen niet moet worden afgemeten aan het financiële rendement ervan maar aan de waardevolle bijdrage die zij leveren aan een veelzijdig toeristisch imago van Valkenburg.
Hans van Helmond, Valkenburg
———————————————————
Tot zover deze ingezonden brief.
Wilt u ook reageren? Dan kan dat via: info@tvvalkenburg.nl

Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Géén aanpassingen van het parkeerbeleid.

Valkenburg krijgt eigen rechtswinkel.

Volgend bericht →