Ingezonden brief over de Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Ingezonden brief over de Polfermolen

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief van Jos Jansen over de Polfermolen. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
——————————-
Geachte TV Valkenburg,

Ik mocht onderstaande email ontvangen van Jef en Math. Zoals je weet ben ik een zoon van Charel en Annie Jansen-Knops. Zoals je ook weet zijn mijn ouders vroeger van begin af aan de uitbaters geweest van het kantine bedrijf in sportcomplex ,,De Wiegerd” aan de Oosterweg te Valkenburg. Dit sportcomplex ( sporthal, zwembad en kantine bedrijf ) was een zeer groot succes voor Valkenburg aan de Geul en omstreken. Vele inwoners van Valkenburg aan de Geul maakte gebruik van deze prachtige voorziening. Vele sportverenigingen uit geheel Limburg kwamen altijd met zeer veel plezier naar Valkenburg aan de Geul. Heel veel jeugd van Valkenburg aan de Geul maakte gebruikt van dit complex. Mijn moeder die nu bijna 90 jaar is, wordt nog wekelijks in Valkenburg aangesproken door zeer veel mensen ( toen vaak jeugdigen) welke fantastische tijd ze vroeger daar hebben beleefd. Heden te dagen wordt er dus nog over zeer positief over gesproken. Dit complex was een begrip in heel Limburg en zelfs buiten Limburg. Met heel veel pijn in ons hart in sportcomplex De Wiegerd in vlammen opgegaan. Daarna is er voor gekozen om sportcomplex De Polfermolen te bouwen. De keuze was om een andere opzet hiervoor te gebruiken. De succes formule van De Wiegerd is dus niet overgenomen! Misschien zou het een idee zijn, om te kijken of deze succes formule nu gebruikt kan gaan worden, om de Polfermolen een nieuw leven in te blazen en succesvol te maken. Ik zou het als trots inwoner van Valkenburg aan de Geul onbegrijpelijk vinden als het complex de Polfermolen geheel verloren gaat voor de gemeenschap van Valkenburg aan de Geul. Laat dit a.u.b. niet gebeuren. We zijn het openlucht zwembad ook al kwijt geraakt. Wat blijft er zo dadelijk nog over voor o.a. de jeugd van Valkenburg aan de Geul. Voetbal, volleybal, handbal, badminton, tennis , zwem mensen van jong tot oud hebben gebruikt gemaakt van deze voorziening, en misschien ben ik nog wel meer verenigingen vergeten. Ook personen die niet aan sport deden waren regelmatig te vinden in deze voorziening. Waarom zou de Polfermolen niet succesvol kunnen worden. Het is gewoon een kwestie van een succesvolle oplossing willen zoeken.

Ik hoop met dit bericht, dat de Polfermolen behouden blijft voor ons mooie gemeente.

Met vriendelijke groet,

Jos Jansen

 

NOODKREET: DOE HET NIET!!!!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Van de gemeente Valkenburg aan de Geul en aan de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul, 19 maart 2021

Van: raadsfracties CDA en VSP van de gemeente Valkenburg a/d Geul.

Onderwerp: brief wethouder Remy Meijers van donderdag 18 maart 2021 aan de griffie betreffende de Polfermolen.

Beste leden van het college en de leden van de gemeenteraad,

Via de griffie namen we kennis van de reactie van wethouder Meijers op de brief van drie raadsfracties inzake de aanbieding van een ondernemer met betrekking tot de toekomst van de Polfermolen.

In de brief reageert de wethouder op het verzoek van de VSP om vooralsnog geen sloopwerkzaamheden te verrichten wat de zwemvoorzieningen betreft en in dit verband geen onomkeerbare maatregelen te nemen. Een verzoek dat de CDA-fractie al eerder meermalen heeft gedaan en daarom nu ook van harte ondersteunt.

Wethouder Meijers reageert op de brief van drie fracties (een meerderheid van de raad) om het aanbod van een externe partij ter vergelijking toe te voegen aan de eerder door de raad vastgestelde scenario’s en om alsnog geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat de raad zich over dit voorstel heeft uitgesproken.De wethouder maakt zich er met een jantje van leiden vanaf door te wijzen naar de politieke ontwikkelingen, waardoor een reactie op het verzoek van drie partijen niet langer opportuun zou zijn.

Niets is minder waar! Het verzoek van een (kleine) meerderheid van de raad is wat ons betreft volledig opportuun en vraagt om een antwoord.

Op de eerste plaats mogen wij van het college een antwoord verwachten op onze (door drie fracties ondertekende) brief van 25 februari jongstleden. Die brief wordt nu door de verantwoordelijke wethouder met één zinnetje als niet opportuun afgedaan. Daarmee schuift hij de verantwoordelijkheid -zoals voor hem inmiddels gebruikelijk- weer opnieuw van zich af: een bestuurder onwaardig!

Wat het Polfermolendossier betreft vragen wij opnieuw nadrukkelijk om geen onomkeerbare acties te ondernemen die het behoud van een zwemvoorziening definitief onmogelijk maakt.

Wij zijn nog steeds van mening dat daartoe wel degelijk mogelijkheden aanwezig zijn. Voor het definitief onmogelijk maken van deze vooralsnog reële optie stellen we het huidige college volledig aansprakelijk en verantwoordelijk!

Daarom alsnog onze uitdrukkelijke oproep om onomkeerbare besluiten -zoals het voorgenomen besluit om per a.s. maandag het zwembad te laten leeglopen- vooralsnog achterwege te laten en besluitvorming daarover over te laten aan de raad.

De raad verzoeken wij zich duidelijk uit te spreken of de voorliggende kans voor toekomstbestendigheid van de Polfermolen serieus wordt vergeleken met de de eerder vastgestelde scenario’s of dat we deze kans laten liggen.

Het is wat ons betreft niet aan het college maar aan de raad om zich over de hiervoor gestelde vraag uit te spreken!

In afwachting van een reactie van college zijde verblijven

de namens fracties van CDA en VSP

Math. Knubben, fractievoorzitter CDA (06-54962160)
en
Jef Kleijnen, fractievoorzitter VSP (06-11567995)
—————————————————————–

De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

Foto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Herinnert u zich de Mergellandroute nog?

Ingezonden brief over de Polfermolen (2)

Volgend bericht →