Ingezonden brief: raad accoord met bouw kuil

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief: raad accoord met bouw kuil

In de GosewijnstraatHet gaat er dus toch van komen de bebouwing op de open locatie in de Gosewijnstraat. Met gemengde gevoelens heb ik dit stuk gelezen op de kabelkrant. Uiteraard ben ik mij terdege bewust dat het stedenbouwkundig een “logische” bebouwing is. Want zoals ook al wordt opgemerkt bij de plannen van het nieuwe centrum is dit een “versterkende beweging” naar het hart van bewust centrum.
Echter wat er men mijn inziens over het hoofd wordt gezien, is dat we hier spreken over een papieren/computer visualisatie. Of misschien beter gezegd het logisch laten verlopen van het aanwezige lijnenspel (het aanwezige straten verloop). Dit kan dan evt. te versterkt worden door toepassing van hoogbouw langs bewuste lijnen (straten).
Zoals bekent zijn beide vernoemde methodes heel geduldig en zeker leuk aan te kleden cq te verkopen. Echter een stad is meer dan een stedenbouwkundige papieren afdruk, een stad is emotie, gevoel enz. enz. dingen die op zowel papier of computer niet tot uitdrukking komen.
Even ter verduidelijking, stelt U zich bv. de Eiffeltoren in hartje New York voor. Ik denk dat alle charme van bewuste toren verbleekt tussen de overige hoogbouw, of te wel de emotie of het gevoel is verdwenen. Dit ondanks het feit dat we het over dezelfde toren hebben zoals hij nu door iedereen bewonderd wordt op zijn alles bepalende omgeving.
Als we nu bedenken dat Valkenburgs twee oudste gebouwen het zelfde lot staat te wachten, (de St. Nicolaaskerk en het Spaanse leenhof) vraag ik mij persoonlijk af of dit een goed besluit is om bewuste plek te bebouwen. Ook ben ik mij bewust dat er hier voor de oorlog al bebouwing aanwezig was, waardoor evt. nieuwbouw is te rechtvaardigen, maar soms is minder meer.
Beter gezegd door bewuste bebouwing na de oorlog niet te herbouwen is er mijn inziens een prachtige doorkijk ontstaan, waar we ons dan de vraag bij moeten stellen of het rechtvaardig is deze doorkijk op te offeren voor bebouwing?
Echter de toekomst zal het leren. Want mocht e.e.a. niet zo uitpakken als verwacht mogen we het college volgens eigen zeggen hierop af rekenen. Een kreet waar ik als inwoner weinig tot niks mee kan. Want in de praktijk is dit niet meer of minder, dat er vervolgens met nog meer belastinggeld van ons burgers evt. “fouten” worden hersteld. (misschien een beetje flauw maar denk hierbij bv. maar aan de parkeerbelijning in Broekhem zuid).
Of wordt met deze uitspraak iets anders bedoeld, ik laat me verrassen, en de toekomst zal het ons zeker leren.
John Prevoo, Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Obstakel voor kleine bielemannen

Ingezonden brief: uitspraak Eurlings

Volgend bericht →