Ingezonden brief 'Stichting Kasteel van Valkenburg'

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden brief 'Stichting Kasteel van Valkenburg'

Gezien de commotie die in de gemeente heerst m.b.t. de herbouw van de Wolfstoren hebben wij de Stichting Kasteel van Valkenburg naar een reactie gevraagd. Deze reactie is hieronder integraal overgenomen.
—————————-
De Stichting Kasteel van Valkenburg werd precies 95 jaar geleden opgericht met als doel het beheren en in stand houden van de ruïne van het kasteel van Valkenburg en de historische Fluweelengrot.

De afgelopen tijd is er door een externe partij een initiatief ontwikkeld om de Wolfstoren te herbouwen. Dit initiatief heeft inmiddels wat meer vorm gekregen. Onze stichting is in het verleden bij besprekingen van deze plannen een aantal malen aanwezig geweest.
Tijdens die besprekingen zijn namens de stichting steeds de volgende vier uitgangspunten gehanteerd:

  1. De stichting kent als doel de instandhouding van kasteelruïne en Fluweelengrot;
  2. De stichting staat positief ten opzichte van initiatieven vanuit de gemeenschap die een bijdrage kunnen leveren aan die doelstelling;
  3. Het bestuur van de stichting en een groot deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers;
  4. Het bestuur van de stichting beschouwt zich als beheerder van dit belangrijk cultureel erfgoed van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ondanks het feit dat herbouw van (een deel) van het kasteel niet tot de doelstelling van de stichting behoort staan wij uiteraard open voor elk initiatief vanuit de gemeenschap. Aangezien wij ons slechts beschouwen als beheerder van dit cultureel erfgoed bepalen wij niet wat wenselijk is, maar bewaken wij slechts onze doelstelling.
Vanuit die optiek staan wij positief tegenover het idee van de (her)bouw van de Wolfstoren. De stichting kan en wil hier echter niet als kartrekker fungeren. Niet herbouw, maar instandhouding is onze doelstelling en wij zullen onze beperkte middelen derhalve primair inzetten met het oog op deze doelstelling.
De zeer recent aan onze stichting gepresenteerde plannen omvatten substantieel zeer veel meer dan de (her)bouw van de Wolfstoren. Ook wordt ingezet op een andere exploitatie van ruïne en de ondergrond, de Fluweelengrot.
Wij hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat de stichting het initiatief voor de eventuele herbouw van de Wolfstoren steunt onder voorwaarde dat de kerndoelstelling van de stichting – in stand houden van de kasteelruïne en Fluweelengrot – op geen enkele wijze in het geding komt.

Evenals in het verleden zal een en ander eveneens in nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) moeten gebeuren.
Tevens zal in een volgende fase bekeken dienen te worden in hoeverre het nu voorliggende initiatief strookt of gecombineerd kan worden met de plannen die de stichting op een aantal gebieden ontwikkelt.
Zo is de stichting momenteel bezig met de realisatie van een virtuele herbouw van het kasteel zoals dit in de 15e eeuw vermoedelijk heeft uitgezien. Dit in nauwe samenwerking met bouwhistorici. De presentatie van het resultaat zal gaan plaatsvinden in Virtual en/of Augmented Reality (VR/AR).
Daarnaast bestaan plannen om de boogconstructie (het plafond) van de voormalige artilleriekamer weer te herstellen waardoor een kleine overdekte ruimte beschikbaar komt voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld voor de presentatie van de VR/AR of als expositieruimte. Via de bestaande trap naast de artilleriekamer zou men dan over deze artilleriekamer op gelijke hoogte kunnen komen met de vloer van de voormalige Ridderzaal.
Voorts wordt getracht de gewelfribben, die nu nog in de benedenruimte van de Ridderzaal opgeslagen liggen, als boogconstructie (gedeeltelijk) terug te plaatsen, zodat de bezoeker een goede indruk krijgt van deze boogconstructies waarmee meteen ook het hoogteniveau van de voormalige Ridderzaal duidelijk zichtbaar wordt.

Namens het bestuur,
René Paulssen,
Vice-voorzitter
————————-
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
← Vorig bericht

Ingezonden brief 'Stichting In onsen Lande van Valckenborgh'

Brandje in schoolgebouw in Broekhem

Volgend bericht →