Ingezonden brief: uitspraak Eurlings

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief: uitspraak Eurlings

Bewoners Gosewijnstraat wijzen dit van de handIn het artikel “Raad akkoord met bouw in kuil” op de site van Tv Valkenburg van 1 juli jl. wordt o.a. burgemeester Eurlings geciteerd met volgende uitspraak: “In het verleden hebben de bewoners van de Gosewijnstraat nooit bezwaar aangetekend tegen nieuwbouw in hun straat. Ze kunnen erop vertrouwen dat wij op die plek kwaliteit brengen die een toegevoegde waarde zal hebben”.
Met name de eerste zinsnede van dit citaat wijzen wij met klem van de hand.
Op 21 juni 2007 hebben de bewoners van de Gosewijnstraat alsmede de ondernemers van de Bogaardlaan/Grotestraat Centrum en Th. Dorrenplein bezwaar aangetekend tegen de plannen van het gemeentebestuur waarin ook al sprake was van bebouwing in de Gosewijnstraat. Dit bezwaarschrift werd zowel aan het college als ook aan alle raadsleden toegezonden vergezeld van de handtekeningen van alle inwoners en ondernemers!
In een brief d.d. 30 juli 2007 regeert het college met o.a. de volgende opmerking: “Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2007 besloten nog niet inhoudelijk op uw suggesties te reageren. Het centrumplan, dat begin januari 2007 openbaar werd, is namelijk nog onderwerp van studie. ………….. Het college stelt om die reden het inhoudelijk behandelen van uw brief uit tot het moment waarop er voldoende zicht is op de (economische) uitvoerbaarheid van het centrumplan”. Deze brief werd mede ondertekend door drs. M.J.A. Eurlings, burgemeester.
Als de burgemeester in genoemd artikel juist geciteerd is door Tv Valkenburg, dan is publicatie van deze aanvullende informatie op zijn plaats vanwege een juiste weergave van de gang van zaken.
Met vriendelijke groeten,
namens de werkgroep,
Jac America

← Vorig bericht

Ingezonden brief: raad accoord met bouw kuil

Openstaande vragen niet beantwoord

Volgend bericht →