Ingezonden brief van bestuur van SV Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Ingezonden brief van bestuur van SV Geuldal

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief van SV Geuldal gericht aan burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul naar aanleiding van voorlopig rapport ‘Vitaliteit sportverenigingen Valkenburg aan de Geul’. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
———————————
Geacht college,

Hierbij een reactie van SV Geuldal op het concept rapport vitaliteit dat opgesteld is door Drijver en Partners. Voor SV Geuldal geldt dat wij altijd te maken hebben met twee gemeentes: Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem. Voorafgaand aan het vitaliteitsrapport is er voor beide gemeentes een quick scan SV Geuldal door datzelfde bureau uitgevoerd. Een reactie op de uitkomst van deze quick scan combineren wij met onze reactie op het vitaliteitsrapport in deze brief.

Ten tijde van Struchter Boys (vóór 2015) werd gesteld dat op de accommodatie in Schin op Geul alleen het hoog nodige gedaan zou worden. De gemeente zou het complex onderhouden zo lang als nodig. Wij zijn blij dat Drijver en Partners (net als Huis voor de Sport) constateren dat SV Geuldal een vitale en toekomstbestendige vereniging is en dat een goede accommodatie hoge prioriteit heeft. Wederom een bevestiging van hetgeen wij al een geruime tijd naar buiten brengen en waar we voor pleiten.

Nieuwe accommodatie
SV Geuldal heeft vanaf dag één ingezet op een nieuwe accommodatie ergens tussen Schin op Geul en Wijlre. Na 2 jaar gewerkt te hebben aan de fusie, zijn we in 2017 begonnen met het werken aan een nieuwe locatie voor SV Geuldal. De uitkomst van de onderzoeken beschouwen wij echter als teleurstellend.

(1) SV Geuldal heeft de laatste jaren heel veel energie erin gestoken om aan te tonen dat het verlaten van de huidige locaties beide gemeentes, de natuur en de dorpen Wijlre en Schin op Geul veel waarde zou kunnen opleveren. In Wijlre zou er waarde voor het kasteel, voor de brouwerij en voor het plan Wijlre West gegenereerd kunnen worden. In Schin op Geul zou er gedeeltelijk huizenbouw kunnen plaatsvinden. SV Geuldal heeft zelfs een projectontwikkelaar ingeschakeld om dit laatste te onderbouwen. In beide plaatsen zou het Waterschap zeer blij zijn wanneer SV Geuldal verhuist en men meer gebied zou kunnen aanwijzen als overloopgebied van de Geul. Iets waar in de toekomst meer en meer behoefte aan komt tijdens natte winters die ons te wachten staan door klimaatverandering.

Wij snappen dat kosten of baten van het verlaten van een accommodatie niet automatisch ten goede of ten laste komen van een nieuwe accommodatie, maar wij vinden dat er nauwelijks wat met al onze inspanningen gedaan is. Een nieuwe locatie is gezien als een kostenpost en dat men nieuwe mogelijkheden creëert op de oude locaties, telt niet mee.

(2)  De huidige locaties zijn oud. Oude gebouwen; oudere verlichting langs de velden. Op dit moment moeten twee gebouwen verwarmd en verlicht worden, moeten 4 velden onderhouden worden en moet de vereniging alles dubbel doen. Het opgeven van de huidige locaties zou een enorme besparing in operationele kosten kunnen geven door ze te vervangen door een modern gebouw en de helft van het aantal velden. Ook hiervan zien wij weinig tot niks terug. Het is in de kosten-baten vergelijking zelfs nergens terug te vinden! Om dit te kunnen zien zal men wel in een groter verband moeten denken. Groter verband is is in dit geval: ‘de club’ + ‘gemeente G-W’ + ‘gemeente VadG’.

(3)  Voerendaal. Aan de noordkant van de spoorweg zou ook een mogelijkheid zijn voor een nieuwe locatie. In combinatie met een waterbuffer een schot in de roos wanneer het aan het Waterschap zou liggen. Wij snappen dat een derde gemeente erbij halen de zaak nog complexer maakt. Het is onderzocht (?), geef men aan, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hiernaar gekeken is om SV Geuldal een plezier te doen. Het is echter nooit een serieuze optie geweest. ‘Er is eens met Voerendaal gebeld’.

Toekomst accommodatie SV Geuldal
Als vereniging willen we niet het onderste uit de kan, maar de uitkomst die ons nu geboden wordt, is een achteruitgang voor ons als club. Als wij iets aan onze leden willen voorleggen moet dit een voorstel zijn waar we als vereniging de komende 20-25 jaar mee vooruit kunnen.

De uitkomst van de onderzoeken is: “pimpen van één van beide huidige locaties (Wijlre of Schin op Geul) of laten zoals het is; het woord is nu aan de club”. Niks concreets. Het dossier kan nu weer in de ruststand. Valkenburg aan de Geul kan gaan zitten wachten totdat Gulpen-Wittem misschien beweegt en roept dat men locatie Wijlre kan opwaarderen.

Voor de club geldt: drie jaar werk voor niks en terug bij af. Alle complimenten aangaande de ‘fusie uit vrije wil’ en ‘de succesvolle fusie’ ten spijt.

Hoogachtend en met vriendelijke groeten
Namens het bestuur SV Geuldal,
Frans Souren, voorzitter a.i.
———————————————————-
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

← Vorig bericht

Fotoboek “Gezichten van Valkenburg” verschijnt in november

Gesprekken tussen VVD en AB-PGP

Volgend bericht →