Ingezonden brief van de ondernemers in het centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden brief van de ondernemers in het centrum.

Oproep aan Raad: Bogaardlaan en Pelerinstraat ook in basalt.De ondernemrs uit het historische centrum (Grotestraat-c, Muntstraat en Berkelstraat) richten zich via een brief aan de gemeenteraadsleden die maandagavond 12 dec. zich moeten uitspreken over de resultaten van de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van eerder genoemde straten. Lees hieronder de volledige brief:

Dinsdag 6 december zijn wij als vertegenwoordigers van de ondernemers in het historisch centrum door de projectgroep Centrumplan geïnformeerd over de uitkomsten van de aanbesteding van het historisch centrum. Wij zijn tevreden over de uitkomst van de aanbesteding voor de Grotestraat-c, Muntstraat en Berkelstraat, waarmee de rijlopers worden uitge-voerd in basalt en gebakken materiaal ter plaatse van de terrassen. Wel spreken wij onze zorgen uit over de Bogaardlaan en Pelerinstraat. Naar wij begrijpen zou het zo kunnen zijn dat die straten anders worden ingericht dan Grotestraat-c, Muntstraat en Berkelstraat.

Wij vinden dat de Bogaardlaan en de Pelerinstraat op dezelfde manier moeten worden ingericht. Het zou erg jammer zijn als die 2 straten qua uitstraling en kwaliteit niet passen bij de entree van de vestingstad, ter hoogte van de Grotestraat. Wij hopen dan ook dat de Raad mogelijkheden ziet om ook de Bogaardlaan en de Pelerinstraat te voorzien van dezelfde kwalitatieve uitstraling als de Grotestraat, Muntstraat en Berkelstraat.

Het historisch centrum wordt nu opgewaardeerd, we hebben dus nu de kans om dat in één keer helemaal goed te doen. Wij vragen u om ons standpunt te verspreiden onder de raadsleden, nog voor de behandeling van het onderwerp in de raadsver-gadering van maandag 12 december a.s.
Bedankt voor uw medewerking!
Namens de ondernemers van het historisch centrum

← Vorig bericht

HV Iason geeft goed tegenstand in bekerwedstrijd.

Stand van zaken rond aankopen Blokker en Wonen Zuid.

Volgend bericht →