Ingezonden brief VV Berg’28 over sport- en accommodatiebeleid

Voorpagina » Nieuws » Ingezonden brief VV Berg’28 over sport- en accommodatiebeleid

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief van VV Berg’28 over het sport- en accommodatiebeleid van de gemeente. TV Valkenburg plaatst de reactie integraal.
————

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders 19-02-2021 Gemeente Valkenburg aan de Geul

Geacht college,

Naar aanleiding van de digitale presentatie 9 februari van de concept beleidsnota ‘Sport, beweging en Sportaccommodaties – Valkenburg aan de Geul Beweegt’ en de ontvangen nota zelf willen wij met deze brief onze diepe teleurstelling kenbaar maken over de concept nota middels deze brief.
Hetgeen gepresenteerd werd viel ons koud op het dak en eerlijk gezegd kunnen wij hier nu niets mee.

Midden vorig jaar hebben wij bij ons op de Wippertse hei een overleg gehad met wethouder Remy Meijers en de heer John Smeelen waar ons is aangegeven dat we de komende periode samen zouden gaan werken aan een nieuwe beleidsnota. Er is destijds ook aangegeven dat initiatieven vanuit de club zelf zeer gewaardeerd worden en meegenomen zouden worden in de beleidsnota.

VV Berg‘28 heeft dit doen besluiten te investeren in een studie naar 3 scenario’s voor een clubgebouw en tevens een onderzoek te doen naar de mogelijke interesse en samenwerking met andere verenigingen. Om dit gedegen te doen is Ingenieursbureau Palte ingeschakeld als adviseur.
De resultaten hiervan hebben wij vrijdag 18 december 2020 aan u verstrekt.

Wanneer wij nu kijken naar de concept beleidsnota zien wij helemaal niets terug van deze input. Wij hebben in onze brief aangegeven graag samen in overleg te gaan over de mogelijkheden. Tot op heden hebben wij taal nog teken van de gemeente ontvangen. Naast onze studie zijn er ook studies van onze zusterverenigingen SV Geuldal en VV Walram ingestuurd waarvan ook niets lijkt terug te komen in de conceptnota.

Verder missen wij in de nota volledig het sociale belang van de voetbal/sportclub met zijn omliggende faciliteiten en kantine voor de dorpskern Berg. Dit sociale aspect en de samenwerking met andere verenigingen en initiatieven is iets waar wij als VV Berg‘28 erg bij betrokken en mee bezig zijn. U kunt hierbij denken aan samenwerking met de scouting, (natuur) fitness, hardlopen en fiets/mountainbiken, ouderen-gym, Cruyff court, pannakooi en jeu de boules banen.

Dit is ook zo gepresenteerd in onze brief van 18 december 2020. Wij als VV Berg’28 willen meer dan alleen een voetbal/sportclub zijn en meer doen aan sport, bewegen en gezondheid voor de hele kern. Ook hierover is geen contact geweest en zien wij niets terug in de concept nota.

Bij onze ambities behoort ons inziens o.a. een passend, toekomstbestendig voorzieningengebouw. Ons huidige complex is 70! jaar oud, met onvoldoende en gedateerde kleedlokalen en weerspiegeld totaal niet de ambities van VV Berg’28 en haar dorpskern. Zoals eerder aan wethouder Meijers en de heer Smeelen kenbaar gemaakt is de kleedaccommodatie, op korte termijn, een waar knelpunt.

Wij vragen ons ook hardop af hoe de concept beleidsnota aansluit bij de scenario’s die onderzocht zijn en worden over de kern Berg. In alle 3 de scenario’s is de huidige sportlocatie meer dan alleen een voetbalclub. Om dit op een duurzame wijze te realiseren past ons inziens niet de huidige beleidsnota waarin geen investeringsruimte is voor een “open” multifunctioneel gebouw met zijn faciliteiten die te gebruiken zijn voor de gehele kern.

Er wordt in de nota de conclusie getrokken dat investeren in accommodaties vele miljoenen kost en er geen sporter bijkomt. Het tegenovergestelde is ook waar! Niet investeren in accommodaties zal snel tot minder (verenigings) sporters leiden en dus een snelle daling in de gezondheid van uw inwoners. Verder bestrijden wij dat er geen sporters bij komen. In alle scenario’s voor de kern Berg is er veel ruimte voor wonen. Nieuwe inwoners betekent ook meer sporters!

Wij zouden graag dit alles nog een keer mondeling toelichten en u ervan overtuigen dat de richting die de concept beleidsnota aangeeft een doodlopende weg is waar andere sociaal en sportieve alternatieven voorhanden zijn.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van VV Berg’28,
Patrick Candel – Secretaris Marcel Coenen – Voorzitter Dave Loo – Bouwcommissie
——————————————————–

De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Vervolg van soap: openbaar toilet Theodoor Dorrenplein weer open

Nieuwe Valkenburgers ontvangen dialektboekje ‘Verhäölkesbook’

Volgend bericht →