Ingezonden brief: Wim Weerts reageert

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Ingezonden brief: Wim Weerts reageert

In de bijlagen was echter duidelijk het adres Broekhem 120 niet geanonimiseerd.Schin op Geul, 19 februari 2009.
Ingezonden reactie naar aanleiding van artikel “Rijdt wethouder Weerts een scheve privacy schaats?”
Graag zou ik met deze aanvullende reactie willen reageren op een ingezonden brief aangaande het in de aanhef vermelde onderwerp. Attent gemaakt door inwoners welke de nieuws-site van Tv Valkenburg bezochten, meen ik toch hierop kort persoonlijk te moeten reageren. Ondanks het feit dat de bedoelde brief bij navraag, heden donderdag 19 februari 16.15 uur niet als ingekomen bekend was moet ik evenals de vorige brief reageren op berichtgeving in de media. Wederom op een brief welke bij de gemeente c.q. het college van B&W op het moment van publicatie, niet inhoudelijk bekend was.
Op 2 februari jl. werd ik gebeld door het Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad met de vraag of ik wilde reageren op een art. 41-brief (overeenkomstig RvO van de raad) inzake het argument dat “als gevolg van de hoge belastingtarieven in Valkenburg de verkoopwaarde van het pand gedaald zou zijn”.Deze brief was toen nog niet bij de gemeente binnengekomen, waarop ik heb aangegeven pas te willen reageren als de zaak onderzocht was.
Dit stond op 3 februari ook in een artikel in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad. Vervolgens bleek, na intern onderzoek, dat de conclusies van de fractie niet geheel juist waren. Omdat verontruste burgers zich naar aanleiding van de berichtgeving in de media gemeld hadden bij de gemeente met vragen over de hoogte van hun Onroerend zaak belasting, heb ik de ontstane verwarring willen wegnemen door in de wekelijkse persconferentie (mede op verzoek van de media) de zaak van gemeentezijde toe te lichten.
In het nu verschenen bericht op Tv Valkenburg wordt de indruk gewekt als zou ik privacy-gevoelige informatie naar buiten hebben gebracht. Dit is verre van de werkelijkheid.In principe komt het er op neer dat wanneer je een brief naar de gemeente stuurt, je ervan uit moet gaan dat deze openbaar is. Hoewel er ook uitzonderingen op deze regel kunnen zijn.Zover mijn kennis reikt op dit vlak, zijn adresgegevens niet privacy gevoelig. Medische gegevens, godsdienstige, strafrechtelijke enz. zijn dat wel.
Het feit dat men nu wil doen voorkomen dat alle namen en adressen geanonimiseerd zijn ingebracht is niet correct. In de betreffende stukken die door de fractie aan de gemeente zijn toegestuurd, waren de naam en adresgegevens grotendeels geanonimiseerd. In de bijlagen was echter duidelijk het adres Broekhem 120 niet geanonimiseerd. De conclusie hieruit kan dan ook met een beetje creativiteit door eenieder snel worden gemaakt !!
‘Fijn carnavalsdaag wunschend én maak ’t neet tè bont’.
Alaaf, met vreuntelijke groet,
Wim Weerts
Schin op Geul.

← Vorig bericht

Tweemaal winst voor Sibbe MC 6

Waarom wederom vertraging renovatie Grachtstraat?

Volgend bericht →