Ingezonden brieven: over noodzaak voor kunstgras.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Ingezonden brieven: over noodzaak voor kunstgras.

Raadsleden twijfelen aan noodzaak aanleg kunstgras.Beste Redactie Tv Valkenburg,

Via bijgevoegde fotosessie wil ik de inwoners en in het bijzonder de raadsleden van Valkenburg a.d. Geul informeren over de slechte gesteldheid van de voetbalvelden van de VV Berg’28.

Via onze voorzitter, dhr. Bert Hardij, raadslid AB, vernam ik dat er raadsleden zijn die twijfelen over de noodzaak van een kunstgrasveld. Daarom wil ik dit via bijgevoegde foto’s duidelijk maken en iedereen hierover informeren.

De "nood" is erg groot, aangezien wij het merendeel van het seizoen moeten trainen en wedstrijden spelen op deze velden en dit eigenlijk onverantwoord is.

Uitgaande van een "wijze" Raad van Valkenburg a.d. Geul hopen wij binnen afzienbare tijd te beschikken over een kunstgrasveld, zodat onze jeugd en senioren wekelijks hun voetbalkunsten kunnen tonen en niet thuis hoeven te zitten omdat de velden niet bespeelbaar zijn.

Ik hoop dat U onze bezorgdheid begrijpt en hier aandacht aan wil besteden.

Namens de Jeugdafdeling VV Berg`28,
Robert Essers,
Jeugdleider VV Berg`28

Raadslid voor Algemeen Belang en voorzitter van VV Berg’28, Bert Hardij, stuurde vandaag, zaterdag 9 november 2013, alle collega raadsleden dit schrijven:

Beste Allen,
Hub op de eerste plaats een muzikale zondag toegewenst.
Toch vraag ik jullie aandacht voor het volgende:
Voor vele voetballiefhebbers van VV Berg’28 wordt het naar alle waarschijnlijkheid een voetballoos weekeinde. Zowel voor de jeugd als senioren. De toestand van de velden laat voetballen en trainen niet toe.
De oorzaak hiervan is, dat we in principe gezien het aantal leden 1 speelveld tekort komen, dit geldt trouwens ook voor Walram.
Dit gegeven is reeds meerdere jaren bekend bij de Gemeente Valkenburg a.d. Geul, in het jaar 2008 is er een onderzoek verricht door de KNVB, waaruit dit resultaat is gekomen.
Ieder jaar worden de velden in de zomerstop zo goed als mogelijk hersteld, echter naar 2 a 3 maanden spreken wij van een modderveld, dat eigenlijk niet meer bespeelbaar is. Het seizoen duurt 10 maanden dus het moge duidelijk zijn dat hier actie in moet worden ondernomen.
Voor de clubs betekent dit (afgelasting in het weekeinde) dat we op het einde van het seizoen, op door de weekse avonden wedstrijden moeten inhalen, waardoor we inkomsten missen en het moeilijker is de elfatallen compleet te hebben.
Uitbreiding van de complexen met een extra speelveld is gezien de natuur niet mogelijk en natuurlijk ook kostbaar, denk aan de aanleg en het onderhoud.
Momenteel is in de begroting 2014, 2 stuks kunstgrasvelden opgenomen.
Laten we zorgen dat dit door kan gaan, want anders zal er de komende jaren niets meer van komen en zal in de huidige situatie de speelvelden steeds slechter worden.
Tevens is dit mijn inziens niet meer representatief naar de bezoekende clubs en zal de KNVB waarschijnlijk in de toekomst eisen gaan stellen aan de velden.
Bij deze het dringende verzoek om bovenstaande in jullie overweging mee te nemen, het is echt bittere noodzaak. (iemand die de situatie ter plekke wil bekijken kan natuurlijk een afspraak met mij maken).
Met sportieve groet,
Bert Hardij
raadslid AB

—————————————–
Tot zover deze ingezonden brieven. Wilt u ook reageren? Dan kan dat via: info@tvvalkenburg.nl

Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

St. Maartensviering in Berg en Terblijt.

Trio De Drie Beeldjes leveren sjlager 2014.

Volgend bericht →