Ingezonden reactie CDA over brief PPGV, D66, VVD.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden reactie CDA over brief PPGV, D66, VVD.

CDA: “snel verbetering noodzakelijk. Daarover is nauwelijks verschil van mening”.Fractiedvoorzitter Math. Knubben van het CDA in de gemeenteraad reageert in een ingezonden brief op de eerder deze week gepubliceerde ingezonden brief/brandbrief van de politieke partijen PPGV, D66 en VVD inzake de onveilige verkeerssituatie op de kruising Wilhelminalaan/Geneindestraat/Nieuweweg. De reactie publiceert Tv Valkenburg hieronder in zijn geheel.
—————————————————————————————–
Reactie n.a.v. ingezonden brief Jef Kleijnen m.b.t. verkeerssituatie Wilhelminalaan/Geneidestraat
Geachte Redactie,
Het is niet onze gewoonte om te reageren op ingezonden brieven van collega-raadsleden/fracties; daar zijn genoeg andere gelegenheden voor. Echter de brief van collega Kleijnen lezend, voelt onze fractie zich daartoe nu wel verplicht.
De heer Kleijnen haalt op een grove manier uit naar de coalitiepartijen, die in deze kwestie niets anders hebben gedaan dan zich te houden aan de gemaakte afspraken.
Laat duidelijk zijn dat het CDA (en naar ik aanneem ook de overige collega-coalitiepartijen) mét de ondertekenaars van de zgn. brandbrief van mening zijn dat er sprake is van een onnatuurlijk onveilige situatie wat betreft het voorsorteren aan de kop van de Wilhelminalaan en er dus snel een verbetering noodzakelijk is. Daarover is nauwelijks verschil van mening.
De beschuldigende woorden van de heer Kleijnen vinden wij dan ook ongepast en onnodig.
Er was al een afspraak om rond deze tijd op basis van concrete gegevens (meldingen, klachten, tellingen) te evalueren en deze evaluatie stond al op de rol voor de eerstvolgende commissievergadering in mei a.s. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar het voorsorteren Wilhelminalaan, maar ook naar mogelijke andere knelpunten m.b.t. de verkeerssituatie Nieuweweg/Reinaldstraat/Wilhelminalaan/Geneidestraat.
Zo heeft onze fractie al vaker de onveilige situatie gesignaleerd die zich geregeld voor fietsers voordoet die linksaf willen slaan onderaan de Nieuweweg; verder hebben wij voorafgaand aan de reconstructie al bezwaar gemaakt tegen het doortrekken van de middenstrook aldaar waardoor voorsorteren linksaf niet meer mogelijk is. Deze punten zullen wat ons betreft ook onderdeel van de evaluatie en de te nemen verbeteringsmaatregelen dienen te zijn.
Iedere fractie en ieder raadslid heeft het volste recht om te signaleren en voorstellen te doen, en dat waarderen wij inhoud ongeacht of die van oppositie of coalitie komen, want willen we niet allemaal het beste voor onze inwoners en bezoekers?
Daarom zijn de geuite verwijten van PPGV-er Jef Kleijnen wel erg onterecht , overdone en onnodig.
Met vriendelijke groet,
Math. Knubben, fractievoorzitter CDA
—————————————————————————————
Tot zover deze ingezonden brief.
Wilt u ook reageren? Dan kan dat via: info@tvvalkenburg.nl

Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Dames recreanten van SEC ook kampioen.

Geen titel voor ZVV De Kilo uit Berg.

Volgend bericht →