Ingezonden reactie CDA over de peiling en de verkiezingen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Ingezonden reactie CDA over de peiling en de verkiezingen

CDA fractievoorzitter Math.Knubben heeft een ingezonden reactie naar TV Valkenburg gestuurd over het gelijktijdig met de komende verkiezingen houden van een peiling onder inwoners van Broekhem-Noord over mogelijk vergunningparkeren. TV Valkenburg publiceert de brief integraal.
——————
Inwoners betrekken bij maatregelen mbt hun woonomgeving
De heer Levien Spits reageert naar aanleiding van jullie artikel ‘College lokt kiezer naar stemhokje’, noemt het een ‘sluwe Valkenburgse truc’ en schoffeert wethouder Claudia Bisschops op een volstrekt onterechte manier.
Het college en verantwoordelijk wethouder Claudia Bisschops maken gebruik van de het moment van de komende verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap om de bewoners van Broekhem-Noord in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken over de parkeerproblematiek in hun wijk. 
De uitkomst daarvan kan richtinggevend zijn voor verdergaande oplossing en besluitvorming in deze problematiek.
De heer Spits legt hierbij volstrekt ten onrechte een verbinding met een van de kandidaten bij de verkiezingen voor de provinciale verkiezingen.
Blijkbaar wenst de heer Spits mevrouw Bisschops in diskrediet te brengen, terwijl zij vanuit haar verantwoordelijkheid als wethouder niet meer en minder probeert onze inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij besluitvorming over een kwestie in hun direkte omgeving. Dat is nu juist een positief antwoord op het verwijt vanuit de gemeenschap richting lokale politiek dat geen rekening wordt gehouden met opvattingen van inwoners.
Nu dit wél gebeurt, wordt dit meteen in een ander daglicht geplaatst en in het negatieve getrokken.
Mijnheer Spits, beste Levien, bekijk een en ander ook eens uit voorgaand perspectief; wellicht zie je dan in dat je verwijt kort door de bocht en niet terecht is.
Met vriendelijke groet,
Math. Knubben,
fractievoorzitter CDA Valkenburg aan de Geul
——————
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Sjinborn speelt voor Sylver Cup tegen Apeliotes

Help herinneren en verhalen vastleggen over de bevrijding

Volgend bericht →