Ingezonden reactie omtrent Polfermolen film

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden reactie omtrent Polfermolen film

Max Pluijmaekers heeft een ingezonden reactie naar TV Valkenburg gestuurd over het Polfermolen-dossier en -film. TV Valkenburg publiceert de brief integraal.
——————
Op Dersaborg lacht men zich kennelijk kapot!
Van de gemeente kreeg ik de brief: ”Uitnodiging bijeenkomst toekomst Polfermolen”. Aangezien ik er zo mijn idee over heb, spui ik mijn gedachten hier in een andere layout en volgorde dan men misschien gewend is. De boel een beetje volgend weet ik dat al het onderstaande aan de politieke laars gelapt zal worden, waarmee ik vanzelf verder verword, wat een armoede, van geboren optimist tot naïeve azijnpisser.

Iedereen weet dat inzichten voortdurend veranderen en zullen de in bedoelde animatie te berde gebrachte besluiten op termijn steevast verkeerd uitpakken. Zo niet op Dersaborg! Hoe zou dat toch komen? Dat komt doordat de politiek zich blijft verschuilen achter het ter beschikking gestelde cijfergeneuzel dat u en mij, als los zand de strot wordt afgewurgd. De Valkenburgse politiek leert niet en blij” irreëel bezig, want garanties dat die cijfers kloppen worden nergens gegeven; voorbeelden te over, maar dan ga ik off-topic.
Met stijgende verbazing en toenemende ergernis heb ik de video enkele malen bekeken, beluisterd en gelezen. Middels deze geldverkwisting schotelt men u voor: ”Rondom de gerenoveerde sporthal, worden starters-appartementen gebouwd en stadswoningen. Ook het doelgroepenbad (daar gaat het om!!!) is in dit plan opgenomen, waarbij we ervan uitgaan dat we binnen de maximale exploitatiekosten van zes ton blijven. Zo voldoen we aan de plicht om aan inwoners maatschappelijke voorzieningen te bieden en houden we de begroting in balans, zonder de lasten te verzwaren, of te bezuinigen op diensten en faciliteiten voor onze inwoners. ”Het moge duidelijk zijn dat de maatschappelijke plicht bij de gemeente ligt, die daar naar moet handelen!”
In beginsel weet ik nu wel genoeg. De Valkenburgse politiek beweert hier dus niets anders dan dat het besluit om de sporthal te renoveren (nog geen 20 jaar oud) reeds is genomen, daarop is het plan immers gebaseerd! Toch lees ik elders, dat de sporthal niet wordt verbouwd… Fake-news of de volgende leugen?
Er is meer: als ik zo nodig wil zwemmen, dan kan ik mijn zwemmaatschappelijke vruchten in aanpalende gemeenten plukken: Meerssen, Gulpen, Voerendaal, Maastricht of Heerlen. Mogelijkheden te over, zou ik zo zeggen, en allemaal met een hogere bezettingsgraad dan 34%, naar ik heb begrepen. Waarom zoek ik het dan toch nog Valkenburg?
Even over een andere boeg… Ik ben zeker niet moeder’s liefste en wanneer ik – om welke reden ook – een schevere schaats rij dan ik wellicht zou willen, stelt de gemeenschap mij daarvoor prompt hoofdelijk aansprakelijk, én… rekent mij daar, niets ontzienend, subiet op af. In vergelijkbare gevallen gaat de politiek niet nat. Vreemd.
Dit feit in acht nemend wordt het mijns inziens hoogtijd dat mensen die door de kiezer ’geschikt’ zijn bevonden voor het nemen van politieke besluiten (de kiezer heeft je immers laten weten je als politicus te ’vertrouwen’, anders was je niet gekozen), maar door veranderende inzichten en dito onvergelijkbare situaties en cijfers (dilemma), ’bijstelling’ behoeven, dat juist deze zogenaamd ’onschendbaren’ daarvoor ook hoofdelijk ter verantwoording worden geroepen, net zoals dat met u en mij zou gebeuren, omdat wij wel ’touchabel’ blijken te zijn.
Er is een probleem ontstaan door vroeger gemaakte gemeenschapsgelden verkwanselende besluiten, waarmee het huidige college niet uit de voeten blijkt te kunnen.
Hoe dan ook zie ik het als beneden alle peil dat gekozen politici die geen stelling meer wensen te nemen voor de door hen gedane verkiezingsbelofte, op een schaamteloze manier de burger een politiek heikel besluit willen doen legaliseren! Met name de aan de gekozen politici opgedragen verantwoordelijkheid wordt zo op een schandalig lage wijze terug bij de Valken-Burger gelegd, want bang voor gezichtsverlies, steken ze hun kop in het zand. Dit neigt naar kiezersbedrog. De huidige stoethaspels handelen duidelijk ook al niet comme il faut! Tijd voor een pittig functioneringsgesprek, wat u en mij zou overkomen? Welnee, daar doet men niet aan.
Met andere woorden: hoe groot of klein moet het eventueel nieuwe Polfermolen-bad dan nu wel worden en baseert de denktank dit vraagstuk op dezelfde, voor velerlei uitleg vatbare, erg rekbare en aangereikte gegevens van door de politiek zelf benoemde derden? En hoe lang moet het dan duren voordat deze laakbare praktijken weer ’inzichtelijk’ zijn ingehaald en het nieuwe bad alsnog kleiner of groter moet? Krijgen we dan weer een animatie voorgeschoteld met de modernste inzichten en nauwelijks gefundeerde bij elkaar gegoochelde prietpraat-cijfers? Ik ga alvast thuis in mijn eigen tobbe badderend, liggen afwachten; m’n velletje zal wel rimpelen…
Echter, waar ik niet omheen kom al zou ik het willen, wordt mij hier hoogstwaarschijnlijk de volgende loer gedraaid! Want zelfs ik weet dat je voor zes ton geen enkele zwemfaciliteit kunt onderhouden! Simpel zat: kijk sec naar de personeelskosten. Goed mogelijk dat de huidige politiek hier invulling ziet voor vrijwilligers? Prettige wedstrijd dan!
Wie garandeert vervolgens dat de beoogde zes ton onderhoudskosten per jaar uitkomen? Evengoed niemand! Dus is die zes ton ook al niet goed onderbouwd, maar de Valken-Burger krijgt het wel in zijn maag gesplitst.

page1image4487424Wie stuurt wie nu met de spreekwoordelijke kluit in het riet, oftewel wanneer zijn de bezuinigingen weer niet voldoende en moeten weer worden aangepast over de rug van Valken-Burger’s Jan Alleman, terwijl de politiek in de luwte mag blijven staan? Niemand die hen terugfluit…

Vraag ik me nog iets af: wanneer worden de planburo’s, hun brood verdienend met de produktie van ongegarandeerde cijfer- en gegevens-onzin ook eens met de haren erbij gesleept, net zoals dat – en daar ga ik weer – in vergelijkbare gevallen met u en mij zou gebeuren? Vrijwel zeker staat onderaan hun leveringsvoorwaarden dat deze ’vrijblijvend en onverbindend’ zijn. Ja-ja. Als een moederkloek houden ze mekaar de hand boven het hoofd, terwijl u en ik worden afgeschoten.
Ook vraag ik me af: wat, als er om welke reden ook, wordt besloten de Polfermolen toch te behouden zoals het is?
Laten we wel wezen: toen de Wiegerd afbrandde waren – naar mijn info – dakdekkers bezig met onderhoud. Dat houdt automatisch in dat er toen financieel en maatschappelijk draagvlak bestond om zowel zwembad als sporthal (die ook kon fungeren als ’platte zaal’ – het zwembad trouwens ook) voor de plaatselijke bevolking te behouden (verzekeringsgeld via de onderhoudsfirma). De toenmalige lokale politiek – tot op heden gespaard – zag echter dollartekens en besliste – met de nodige zichtbeperking – anders. Als er toen naar goed fatsoen was besloten, dan was de ontstane Polfermolen-waanzin aan Valkenburg voorbij gegaan, want nooit gebouwd!
Misschien is mijn tip dan een beetje kort door de bocht, maar wanneer je het Polfermolen-bad zou dempen, creëer je nóg meer ruimte om de Plenkert verder dicht te plakken met woningbouw; want dat gaat er tóch van komen, n’importante wat ieder op zich inzake het Polfermolen-débacle richting de lokale politiek probeert te ventileren!
Ik ervaar het animatiefilmpje slechts als oorzakelijke mededeling, waarmee men Valkenburg in slaap wil sussen.
Lezer’s volharding waarderend, verblij, een goede nachtrust wensend,
Max Pluijmaekers
Valkenburg aan de Geul
—————
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

page2image4486272

← Vorig bericht

Wel of geen peiling in Broekhem-Noord

'Maastricht4Climate'-mars

Volgend bericht →