Ingezonden reactie over huisvestingsbeleidbrief

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden reactie over huisvestingsbeleidbrief

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief. TV Valkenburg plaatst de brief integraal.
——–
Aan TV Valkenburg
Geachte Redactie,

N.a.v. de publicatie van de brief van de VSP van gisteren (10 oktober) wil ik namens de CDA-fractie het volgende statement afgeven.
Met verbazing hebben we kennis genomen van de brief van de VSP over het  volkshuisvestingsbeleid en gebrek aan passende en betaalbare woningen voor bepaalde doelgroepen.
We onderschrijven de geschetste problematiek en wijzen erop dat zowel de verkiezingsprogramma’s van de overige raadsfracties als ook de coalitie in haar akkoord hier aandacht voor vragen en aan geven.
Redenen volop om de krachten in raad en college te bundelen om passende en haalbare oplossingen te zoeken en na te streven, waarbij we ook andere partijen hard nodig zullen hebben. Daarbij helpt het niet en is het weinig uitnodigend om college en andere fracties “zoals gewoonlijk ziende blind en horend doof” af te schilderen. Een onjuiste en bijna discriminerende voorstelling van zaken!
Het lijkt erop dat het de VSP niet te doen is om het beste resultaat te bereiken in het belang van onze lokale samenleving, maar om voor de búne alleen maar vermeende tegenstellingen en niet bestaande verschillen op te roepen en aan te wakkeren.
De oproep gelegenheid te bieden om in discussie te gaan beantwoorden wij vanzelfsprekend positief, maar dan wel onder de voorwaarde om in gezamenlijke verantwoordelijkheid passende oplossingen na te streven en niet om nodeloos elkaar vliegen af te vangen.
Wij nodigen de VSP om positief kritisch op het terrein van volkshuisvesting en ook andere belangrijke beleidsterreinen constructief samen te werken en gezamenlijk acties te ondernemen. Daarmee is Valkenburg aan de Geul en zijn onze inwoners gebaat en beslist niet met zinloos en nodeloos gekissebis.
Namens de CDA-fractie verblijft
met vriendelijke groet,
Math. Knubben, fractievoorzitter
——–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
← Vorig bericht

Vanaf vandaag andere brandstofnamen aan de pomp

Programma hockey Sjinborn

Volgend bericht →