Ingezonden reactie over ontwikkelingen rond het Leeuwterrein

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden reactie over ontwikkelingen rond het Leeuwterrein

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande reactie op een gepubliceerd actueel artikel over de recente ontwikkelingen rond de Polfermolen. De brief wordt in zijn geheel gepubliceerd.
——
Ontwikkelingen Leeuwterrrein en Polfermolen
In een artikel over de ontwikkelingen op het Leeuw-terrein wordt de vraag gesteld en daarmee ook de suggestie gewekt alsof de raad in beslotenheid alle plannen van Wijckerveste al bij voorbaat inwilligt.
Antwoord: de raad heeft in deze helemaal NIETS in beslotenheid toegezegd of besloten! Als waakhond van de democratie zal onze CDA-fractie dat ook nooit accepteren!.
En wat onze CDA-fractie betreft kan ik onze inwoners verzekeren dat wij nooit akkoord zullen gaan met afspraken in deze belangrijke dossiers die buiten de openbaarheid worden genomen. transparantie, openheid, maatschappelijke discussie en verantwoording zijn wezenlijk in de lokale politiek.
We gaan als CDA-fractie ook niets toezeggen aan extra bijdragen aan de ontwikkeling van het Leeuw-terrein zolang niet het volledige verhaal duidelijk en beoordeeld is. We kunnen ons niet voorstellen dat andere fracties daar anders over denken, en mocht dat wel het geval zijn, dan zullen we hen daarop aanspreken en wijzen wij dit bij voorbaat af.
Wat betreft het Polfermolendossier zullen wij ons standpunt en toekomstperspectief duidelijk kenbaar maken tijdens de commissievergadering EFTR op 5 juli en de raadsvergadering van 10 juli. Daarop vooruit lopend kan ik zeggen dat wij het voorliggende voorstel van het college voor ene belangrijk deel afwijzen. De maatschappelijke functies in de Polfermolen verdienen een andere, veel positievere benadering.
Ook wij onderkennen dat de exploitatie van de Polfermolen anders en minder duur moet worden, maar met alleen maar roepen dat we een prachtig complex van nog maar 15 jaar oud moeten sluiten en afbreken is onverantwoord.
Vanaf 2015 praat dit college alleen maar over stoppen en slopen en draaien daarmee ieder initiatief om de exploitatie te verbeteren bij voorbaat de nek om. Bewust wordt al jaren toegewerkt naar het afstoten van het gemeenschapshuis voor het centrum en het sportcentrum voor heel Valkenburg aan de Geul. Dat is een schande!
En wat doet het college? Op hun handen blijven zitten, geen enkel initiatief nemen en maar afwachten op het einde van het Polfermolen: dat is bestuurlijk onbehoorlijk en onverantwoord.
Luisteren naar wat medewerkers, gebruikers en belanghebbenden en belangstellenden uit de Valkenburgse gemeenschap vinden is er al helemaal niet bij: het besluit van het college staat blijkbaar vast.
Voor onze CDA-fractie zijn er nog volop kansen op het behoud van ons Polfermolencentrum, maar dan moet er wel medewerking en bereidheid komen van de hele raad om het college op betere gedachten te brengen.
Met vriendelijk groet,
Math. Knubben, fractievoorzitter CDA
—————————-
Tot zover deze ingezonden brief.
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

← Vorig bericht

50.000 Deelnemers aan ketting tegen Tihange

Sacramentsprocessie trekt door Vilt

Volgend bericht →