Ingezonden reactie over parkeerbeleid

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden reactie over parkeerbeleid

De redactie van TV Valkenburg ontving onderstaande brief. TV Valkenburg plaatst de brief integraal.
————–
Wethouder Claudia Bisschops van het CDA heeft o.a. tijdens een interview met TV Valkenburg aangegeven dat het huidige rampzalige digitale parkeervergunningensysteem in stand wordt gehouden en dat de eerste parkeerkaart m.b.t. het digitale vergunningenparkeersysteem gratis te verstrekken. Ook zouden er nog een of meerdere bijeenkomsten gehouden worden vergelijkbaar met de bijeenkomst in Broekhem-Zuid voor de bewoners van andere kernen waar het vergunningensysteem van toepassing is. Er heerst veel onvrede over de manier hoe de inloopbijeenkomst voor inwoners van Broekhem-Zuid en de informatieavond voor mensen die gebruik maken van het alternatieve systeem m.b.t tot het digitale parkeervergunningensysteem gehouden zijn op 20 september 2018. Ook zijn er heel veel klachten. De VSP heeft dit in een motie aan de orde gesteld tijdens de raadsvergadering van 1 oktober jl. De belangrijkste punten die de VSP toen naar voren gebracht heeft zijn:
– Dat mensen de voorkeur geven aan een plenaire (evaluatie) informatie bijeenkomst om hier een openlijke discussie over te kunnen voeren;
– Dat de mensen in de buurten waar het digitale parkeervergunningensysteem zoals het centrum, Hekerbeek en Nieuweweg ook van toepassing is niet uitgenodigd zijn voor een bijeenkomst, terwijl vanuit die buurten er ook heel veel klachten zijn zoals ook in Broekhem-Zuid het geval is;
– Dat het college al een standpunt heeft ingenomen dat alleen het digitale parkeervergunningensysteem van toepassing blijft, ondanks dat juist heel veel mensen problemen hebben met de digitale snelweg;
– Dat mensen dus naast het digitaal aanmelden van henzelf en hun bezoek ook de mogelijkheid willen hebben dit te doen middels parkeerkaarten en/of kraskaart.
Wij hebben de gemeenteraad toen verzocht:
De raad kennis te nemen van de bovengenoemde punten en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: om op korte termijn een of meerdere (evaluatie) informatieve bijeenkomsten te houden voor alle mensen woonachtig in de buurten waar het digitale parkeervergunningensysteem van toepassing is. Hierbij dienen geen voorwaarden aan vooraf gesteld te worden en waarin alle opties open worden gehouden. Zodat dit kan rekenen op een groot draagvlak door de gebruikers van dit systeem. Indien er mensen zijn die individuele/persoonlijke vragen hebben hen de mogelijkheid bieden deze te stellen aan het eind of na afloop van de bijeenkomst.
Deze motie is niet aangenomen omdat alle andere raadsfracties tegen deze motie stemden. Ook het CDA stemde tegen deze motie. Terwijl deze partij ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen als breekpunten aangegeven hadden dat het vergunningen parkeren gratis moest worden en dat dit dan betaald zou moeten worden uit de pot evenementen en toerisme. Daarnaast zou naast het digitale systeem ook de parkeerkaarten/kraskaarten van toepassing moeten zijn. Ik betitel dit als kiezersbedrog.
Met vriendelijke groet,
Jef Kleijnen, fractievoorzitter VSP
———
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal zondag 21 oktober

Stijgend aantal klachten over hardrijders

Volgend bericht →