Ingezonden reactie over publicatie 'Altijd Berg'

Voorpagina » Toerisme » Ingezonden reactie over publicatie 'Altijd Berg'

TV Valkenburg ontving deze reactie naar aanleiding van een publicatie “Van Algemeen Belang naar Altijd Berg”. Wij plaatsen de reactie integraal.
————
Met grote ontsteltenis lees ik het bericht op TV Valkenburg aangaande het standpunt van de fractie Algemeen Belang inzake de Bosdries. Ik vind het absoluut niet netjes dat u een onjuiste weergaven van hetgeen gezegd is doet. U heeft uw journalistieke vrijheid. Maar moet zeker ook kijken naar de feiten. Ook als de Bosdries in Schin op Geul had gelegen had onze fractie op deze manier geredeneerd. De fout die het college namelijk maakt is dat ze de gehele Polfermolen bv meenemen in de discussie. Ze stellen zelfs voor om niet alleen de Polfermolen gefaseerd te sluiten maar ook de Bosdries te slopen en bij de school van berg een kleine gymzaal te plaatsen (voor Berg en Vilt). Tijdens de commissievergadering heeft geen enkele partij zich uitgelaten over het voornemen de Bosdries te slopen en is er voortdurend gepraat over het Polfermolencomplex te Valkenburg. Juist in het kader van het algemene belang ben ik van mening dat we als raad ook moeten opkomen voor  de voornemens die het college heeft in de kernen. We kunnen als raad niet voorbijgaan aan ingrijpende maatschappelijke besluiten zowel in de kern Valkenburg als in de overige kernen die onze gemeente rijk is. Onze redenatie gaat dus verder dan het preken voor eigen parochie en is enkel gericht op het ter discussie stellen van alle beleidsvoornemens die het college met de Polfermolen bv heeft. Het zou u sieren wanneer u het volledige beeld geeft!

Met hartelijke groet, Niels Dauven
————–
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.
← Vorig bericht

Bord onthuld voor bouw appartementen

Zuid-Limburg één van de duurzaamste toeristische regio’s ter wereld

Volgend bericht →