Ingezonden reacties over parkeren tijdens Bokkemèrt.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Ingezonden reacties over parkeren tijdens Bokkemèrt.

Foutparkeerders worden altijd beboet, is de stelregel.Carol Roijen uit de Hekerbeek stuurde deze reactie:

"Dat reacties zijn gekomen op de bekeuringen tijdens de Bokkemèrt is begrijpelijk, maar de bewoners van de Hekerbeek hebben zich jaren geërgerd over het feit dat eerder nooit beboet werd, terwijl de inwoners wel een parkeerkaart moeten hebben. Nu wordt er eindelijk een boete uitgedeeld. En terecht. De borden staan er, maar die worden genegeerd, want mensen willen niet ver lopen. Er is genoeg plaats, als je er maar een korte wandeling voor over hebt".

Carol Roijen uit de Hekerbeek
————————————–
Reactie gemeente Valkenburg aan de Geul:
De Bokkemèrt trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar Valkenburg. Ook dit jaar werd de jaarmarkt weer goed bezocht. Naast de vele positieve aspecten (beleving, gezelligheid, extra economische bedrijvigheid) heeft dit ook tot gevolg dat de verkeers- en parkeerdruk in het centrum toeneemt. Het parkeren tijdens de Bokkemèrt is ieder jaar weer een probleem vanwege de vele bezoekers, maar ook omdat door de Bokkemèrt ieder jaar voor één dag parkeerplaatsen in het centrum vervallen. Vanwege de centrumplanontwikkeling is de parkeercapaciteit rondom het centrum voor het eerst flink uitgebreid. Ten opzichte van andere jaren kan extra geparkeerd worden op het nieuwe parkeerterrein Villa Via Nova, het nieuwe parkeerterrein rolschaatsbaan en het uitgebreide terrein van Valkenheim. Gedurende deze Bokkemèrt was er dan ook meer parkeercapaciteit in het centrum dan ooit tevoren. Zo waren er nog circa 400 vrije parkeerplaatsen beschikbaar (o.a. Geulpark en station). Bezoekers werden door verkeersregelaars en BOA’s naar deze parkeerplaatsen doorverwezen.
Helaas werd geconstateerd dat ondanks voldoende parkeercapaciteit op plaatsen werd geparkeerd waar dit niet is toegestaan, hetgeen tot ongewenste en gevaarlijke situaties kon leiden. Zo werd er op de Oosterweg geparkeerd waar dit niet is toegestaan. Gevolg daarvan was dat de hulpdiensten geen doorgang meer hadden. Bovendien ontstonden er gevaarlijke situaties, want het verkeer kwam door de foutparkeerders vast te staan en voetgangers en wandelaars konden alleen over de rijweg tussen de auto’s door lopen. De politie heeft geholpen om het verkeer weer vlot te trekken en bestuurders te wijzen op het verkeerverbod. Ook in de Hekerbeek werden meerdere parkeerbonnen uitgedeeld. Voorgaande jaren bleek dat hier door veel bezoekers werd geparkeerd. De vergunninghouders die in deze buurt wonen konden hun auto niet in de buurt parkeren en moesten naar elders uitwijken. Vandaar dat in deze wijk extra gelet werd op foutparkeerders om de overlast voor eigen bewoners zo veel mogelijk te beperken.
Ook uit dit evenement heeft de gemeente lering getrokken. De ongewenste situaties die afgelopen zondag zijn ontstaan wil de gemeente zo veel mogelijk voorkomen. Daarom gaat de gemeente met de organisatie aan tafel om nog betere afspraken te maken die ervoor moeten zorgen dat bezoekers vlot en veilig doorgeleid worden naar de parkeerterreinen. De gemeente streeft namelijk naar optimale veiligheid en minimale overlast zodat foutparkeren met als gevolg het uitschrijven van parkeerbonnen, zo veel mogelijk wordt voorkomen. Zo zou de bewegwijzering naar de parkeerplaatsen geoptimaliseerd kunnen worden en de verkeersregelaars nog beter geïnstrueerd kunnen worden. Valkenburg heeft op het gebied van gastvrijheid een zeer goede reputatie en wil dat zeker in de toekomst ook zo houden.
————————————–
Tot zover deze ingezonden reacties. Wilt u ook reageren? Dan kan dat via: info@tvvalkenburg.nl
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

Jan Vermeer is de eerste man op de VVD-lijst.

Dorpsavond in teken 'Kansen voor Houthem'.

Volgend bericht →