Inkomensafhankelijke bijdrage en rente

Voorpagina » Toerisme » Inkomensafhankelijke bijdrage en rente

Landelijk is deze bijdrage 110%, in onze gemeente 108%. Het coalitieakkoord vermeld een eventuele verhoging van dit percentage. Uit kostenoverweging wordt naar de bijdragegrens een onderzoek gedaan door gemeente Maastricht.

Vorig jaar had Hub Aussems (PGP) al gevraagd voor een herziening van het rentepercentage voor sociale kredietverlening. Door druk van diverse gemeenten is dit percentage al verlaagd door de gemeentelijke Kredietbank van 13% naar ca.3%.

Op vragen van Nelleke Gilissen (VVD) moest wethouder Remy Meijers toegeven met de beantwoording van vragen over het onderzoek het gevoel te hebben aan het lijntje te worden gehouden.

Dat gold ook voor meerdere vragen van Hilde Baay (P.G.P.) over o.a. aanpak verwarde personen en armoede onder kinderen, aangezien in het Sociale Dossier innig samengewerkt wordt met Maastricht.

Nellke Gilissen (V.V.D.) accepteerde het haar gegeven antwoord niet en deelde mede zelf op onderzoek in deze dossiers bij gemeente Maastricht te gaan.

← Vorig bericht

Hoogste schuttersonderscheiding voor Sjef Bovens

Autobrand Sibbergrubbe

Volgend bericht →