Inleiding op toekomstig wonen in Schin op Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Inleiding op toekomstig wonen in Schin op Geul

Met veel belangstelling van bewoners en politici.Dinsdag werd een bijeenkomst gehouden in ‘t Geboew over het wonen in deze kern in het kader van de Dorpsvisie.
Drs. Wim Derks van de Universiteit Maastricht hield een inleiding over de bevol-kingsontwikkeling en leeftijdsopbouw in deze kern, en de daarbij passende woningbouw. Aan de hand van de structurele bevolkingsdaling in ons land maar ook door gezinsverdunning (overlijden en scheiding) is een ander woningbeleid in de toekomst noodzakelijk.
Dit beleid moet gericht worden op seniorenwoningen en eensgezinshuishoudens.
Cijfermatig betekent de vergrijzing meer woningen bouwen. Ook de norm voor de basisscholen dient te worden aangepast aan de nieuwe situatie.
Onze basisschool zal de norm van 90 leerlingen over 10 jaar nog wel halen.
De bevolkingsgroep van 15-64 jaar groeit niet meer vanaf 2007.
Michael Brauns van Wonen Zuid gaf de cijfers door van een gehouden enquete in Valkenburg over woonbehoefte waaruit bleek dat in Schin op Geul een stabilisatie was opgetreden met een tekort van grondgebonden drempelloze woningen voor senioren.
Helaas zijn de mogelijkheden tot bouwen zeer beperkt door het ontbreken van bouwgrond bij de gemeente en voorschriften bij de provincie.
 
 
Binnen de Dorpsraad is een themagroep Wonen opgericht bestaande uit Theo Wassenberg, Frits Prinsen, Rene Heuts en Jo Meurders die een conceptvisie hierover gaat opstellen. Deze zal worden gepresenteerd aan de inwoners van deze kern ter bespreking.
Opvallend was de aanwezigheid van het bijna voltallige college van B&W en een groot aantal raadsleden uit alle raadsfracties.
Aan de inleiders werd door Dorpsraad-voorzitter Paul van Weersch als dank een “Sjins Wellnesspakket” meegegeven, bestaande uit een fles Sjinse wijn en Kalfs-ragout in wijnsaus, hetgeen bij Burg.Nuytens de woorden ontlokte:
“In Valkenburg praten ze alleen nog maar over Wellness, maar in Sjin doen ze er al wat aan”.
 

← Vorig bericht

Succesvol verlopen wienertreffen

Komt er verlichting in spoortunnel ?

Volgend bericht →