Inloop bijeenkomst over renovatie Pr.Beatrixsingel

Voorpagina » Toerisme » Inloop bijeenkomst over renovatie Pr.Beatrixsingel

Maandag 13 mei tussen 16 en 19 uur wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd door de gemeente omtrent de renovatie van de Pr.Beatrixsingel in Broekhem-Zuid in het Black Label Hotel op Parcourse.
Wat wordt aan de bezoeker voorgelegd?
Er is geen centrale presentatie. Er wordt een nadere toelichting op het traject tot heden gepresenteerd. Op dit moment blijven twee voorkeursvarianten over: een ambtelijke versie en een versie die de denktank van inwoners hebben gekozen. Beide kunnen worden ingezien. Zeg maar: de goedkope afgezet tegen de dure variant.
Het college heeft een extern advies van bureau DHV gevraagd en dit advies wordt ook getoond. Aanwezigen krijgen de mogelijkheid om via reactieformulieren hun voorkeursvariant aan te geven incl. aandachtspunten voor nadere uitwerking van beide varianten.
Nu al besluit nemen?
Deze keuze, plus de keuze van het college van B&W, worden tijdens de commissie-vergadering van 14 mei gepresenteerd. Tijdens diezelfde commissie wordt nog geen besluit genomen. Wel een richtinggevend advies voor de gemeenteraad. De financiele consequenties van de gekozen versies komen tijdens de behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad op 2 juli a.s. aan bod.
Archieffoto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zonnepanelen op gemeentehuis en op gemeentelager

Nieuw: website voor 'zorg voor elkaar'

Volgend bericht →