Inning precariobelasting opschorten vraagt AB

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Inning precariobelasting opschorten vraagt AB

De politieke fractie van Algemeen Belang vraagt aan het college of zij bereid zijn om bij deze verplichte sluiting die de regering zondagmiddag heeft afgekondigd voor drie weken,  de inning van precariobelasting (voor terrassen en uitstallingen), toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie en reclamebelasting op te schorten voor de duur van de verplichte sluiting?
“Zo nee, welke maatregelen gaat het college wel nemen om de ondernemers tegemoet te komen?” aldus fractievoorzitter Niels Dauven van AB. De vragen zijn aanvullend aan de VVD vragen die vandaag zijn ingediend.

← Vorig bericht

Commissie- en raadsvergadering vervallen

Lokale hulp voor de risicogroep

Volgend bericht →