Kinderen statushouders ingeschreven op basisschool

Voorpagina » Toerisme » Kinderen statushouders ingeschreven op basisschool

Onderstaande ingezonden reactie is ontvangen door de redactie van TV Valkenburg. De reactie wordt integraal geplaatst. Het onderwerp is de basisschool St.Antonius Schin op Geul.
————
Na afgelopen maandag heb ik de stand van zaken nagetrokken bij de school.
Aan de ouders is de info verstrekt zoals in de eerder geciteerde mail aangegeven. Wij informeren ouders altijd over de mogelijkheden van de school en wat zij mogen verwachten. [schoolondersteuningsprofiel] Ouders hebben de keuze gemaakt om de kinderen aan te melden en de school heeft de leerlingen ingeschreven. Beiden zijn dus leerlingen op Antonius in Schin op Geul. Zoals ik ook in de commissievergadering heb gemeld, zijn onze mogelijkheden beperkt om naast de reguliere taken nog extra taken en zorg uit te voeren voor deze twee kinderen. De persoonlijke aandacht is maximaal 10 minuten per dag individuele aandacht. Wel zetten wij voor de rest ook andere kinderen in. Maar op zo’n kleine school (unit van 4 leerjaren, dus 12 niveaus (en soms nog meer) is die steun via ‘andere kinderen’ beperkt, omdat zij ook hun eigen werk moeten maken.
Terugkijkend naar maandag in in het licht van bovenstaande wil ik als volgt afronden:
1. school heeft juiste voorlichting gegeven door te wijzen op beperkte mogelijkheden van ondersteuning en dat ligt in lijn met wat wij voor alle kinderen doen op basis van schoolondersteuningsprofiel;
2. school honoreert wens van ouders om in gegeven context beide leerlingen uit Soedan na aanmelding in te schrijven;
3. school doet maximale inspanning om vanuit passend onderwijs ook een goed aanbod voor deze twee leerlingen te verzorgen;
4. meer en/of extra ondersteuning is nauwelijks mogelijk door de zeer beperkte mogelijkheden op deze schaal en natuurlijk de onderwijsvraag van de overige leerlingen.
Kortom: de leerlingen zitten in Schin op Geul, maar naar mijn overtuiging gezien hun onderwijsvraag en onderwijsbehoefte niet op de meest optimale plek. In Nederland is vrijheid van schoolkeuze en dat recht hebben ouders | statushouders ook.
Bert Nelissen | bestuursvoorzitter van INNOVO
—–
Tot zover de inhoud van de ingezonden reactie. Vanwege het feit dat er verwezen wordt naar de commissievergadering van afgelopen maandag 9 mei, klikt u op de link om het artikel (nogmaals)  te lezen: https://tvvalkenburg.tv/nieuws/verleidt-mij-tot-initiatieven/
De redactie van TV Valkenburg neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief. TV Valkenburg geeft kijkers de mogelijkheid om hun mening weer te geven en plaatst uitsluitend de inhoud van de brief.

← Vorig bericht

Klacht legt kapwerk Polferbos stil

De turbulente geschiedenis van het Openluchttheater

Volgend bericht →