Inspraak rondom Pr.Beatrixsingel remt snelheid

Voorpagina » Toerisme » Inspraak rondom Pr.Beatrixsingel remt snelheid
Over de verkeerstechnische veranderingen/verbeteringen op de Prinses Beatrixsingel kan iedere inwoner van Broekhem-Zuid zeer binnenkort zijn/haar zegje doen. Wethouder Carlo Vankan gaat een ieder persoonlijk uitnodigen voor een inspraakbijeenkomst in de Polfermolen. Omdat het complex Par’Course in april a.s. zijn deuren opent op het
voormalige Leeuwterrein zal het eens zo druk worden op de Prinses Beatrixsingel.
Wethouder Vankan heeft tot dusver over deze consequenties voor en de herinrichting
van de Prinses Beatrixsingel al wel het nodige overleg gevoerd met een werkgroep uit
de omgeving van de singel. Er zijn ook de nodige nieuwsbrieven gestuurd aan de inwoners
die zich daarvoor hadden opgegeven. Ook was er een inloopsessie.
Maar twee bewoners van Broekhem-Zuid lieten voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer weten dat de buurt zeker nog wel de nodige ideeën heeft rondom dit thema. Zo bestaat er een duidelijke voorkeur voor de aanleg van een vrijliggend fietspad. Middengeleiders worden te onveilig geacht. In
combinatie met de hoge snelheden van het autoverkeer.
In goed overleg tussen de commissieleden en de wethouder is nu besloten dat er in de aanstaande raadsvergadering nog geen beslissing valt over de door burgemeester en wethouders voorgestelde veranderingen in de Prinses Beatrixsingel. Eerst komt nu dus de uitgebreide inspraakronde.
Het vrijliggende fietspad zou tussen de ‘gebiedsontsluitingsweg Pr. Beatrixsingel’ en de linkse rij jonge bomen op de foto gerealiseerd worden.
Snelheid van besluitvorming is nu even minder belangrijk. Dit houdt wel in dat de na
de opening van Par’Cours te verwachten verkeerstoename niet onmiddellijk kan worden opgevangen door een verbeterde Prinses Beatrixsingel.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg
← Vorig bericht

In Schin op Geul brandt weer straatverlichting

Veel kansen voor voortbestaan huidige Polfermolen

Volgend bericht →