De eerste vier bijeenkomsten zijn gehouden over de toekomst van de Polfermolen waar de inwoners zich over kunnen uitspreken en ideeën aandragen. Tot 2021 is door de gemeenteraad de garantie gegeven dat deze accommodatie in de huidige vorm blijft bestaan. Daarna moeten rigoreuze maatregelen worden genomen om het jaarlijkse exploitatietekort van 1,2 miljoen euro terug te brengen naar € 600.000,-.

Situatieschets

Voorstel is behoud van de sportzaal en een doelgroepenbad met kleine horecalocatie en de bouw van o.a. startersappartementen. Wethouders Remy Meijers en Claudia Bisschops samen met directeur Bart Mennens  van de gemeente beantwoorden de vragen namens de gemeente (de antwoorden staan tussen haakjes geschreven, redactie) en Liesbeth den Dulk trad op als regisseur.

Vilt

Vilt
In Vilt (aanwezig ca. 27 inwoners) wilde men weten hoe hoog de woningbouw werd (ant.: contouren huidige Polfermolen) en of er nu iets gedaan werd aan de verpaupering van de Plenkertstraat (ant.: zeer moeilijk dossier vanwege privé-bezit in de straat). Staat ons het volgende debacle te wachten na opening van Par’course? (ant.: nee, want bij Par’course is de gemeente niet financieel betrokken). Door erfpacht, gekochte grond met afschrijvingen en rente kloppen de genoemde bedragen niet. Stoppen dan ook de goedkope parkeervergunningen (ant.: ?). Wordt structureel vastgehouden aan de 6 ton (ant.: misschien nog wat rek erin als de raad beslist). Is er een schone grondverklaring (ant.: men verwacht geen problemen).

Schin op Geul

Schin op Geul
In Schin op Geul (aanwezig ca. 15 inwoners) zag men sloop van de Polfermolen als kapitaalsvernietiging van geld van de inwoners. Als het huidige plan gaat mislukken en volledige sloop wordt overwogen dan zou dit een gang naar de rechter mogelijk maken. Wordt de woningbouw gerealiseerd binnen de contouren met parkeervoorzieningen (ant.: ja). Voor toeristen hoort er een zwembad te zijn (ant.: door de mobiliteit is de concurrentie groot o.a Maaseik, Mosaqua).

Sibbe

In Sibbe (aanwezig ca. 18 inwoners) vroeg men zich af waarom het zwembad niet in deze kern kan worden gerealiseerd en sprak men over Valkenburg als “Monaco aan de Geul”. Hier werd vol ingezet op achterstelling van de kernen – al 30 jaar geen plannen – en geen woningbouw terwijl Margraten aan de horizon volop kan bouwen. Waarom wel weer woningbouw in Valkenburg-c. als vervanging van de Polfermolen. Waarom laten we deze voorziening niet failliet gaan en kopen het dan terug uit de boedel voor een lagere prijs?

Houthem
In Houthem (aanwezig ca. 30 inwoners) was men het totaal oneens met het door de gemeente voorgehouden financiele plaatje door afschrijvingen van kapitaalslasten en rente (ant.: afspraak werd gemaakt om na afloop inzage in cijfers te geven door wethouder Bisschops en directeur Mennens). Het sociaal maatschappelijk nut van een zwembad kwam ter sprake en het delen van een 25 meter bad in twee delen (ant.: helaas niet mogelijk door verschillen in watertemperatuur). Ook hier werd over kapitaalsvernietiging gesproken. Kan het geheel niet blijven met een bouw van een woninglaag op het dak (ant.: goed idee). Kan Meerssen in het behoud van de Polfermolen niet als partner worden gezien? (ant.: voorgaande gesprekken hebben niets geleid).

Tijdschema Polfermolen
Het volgende tijdschema in het proces rond de besluitvorming is door de raad vastgesteld:
Tot begin april kunnen de inwoners nog opmerkingen/ideeën inbrengen via: www.valkenburg.nl/polfermolen;
7 of 8 mei: commissievergadering waarin de gehouden bijeenkomsten met opmerkingen/ideeën worden besproken;
15 mei: raadsvergadering met besluit;
In september zal dan de aanbesteding volgen;
In december volgt de definitieve keuze voor het projecten en in
2021 start bouw.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg