Inwoneraantal Valkenburg aan de Geul blijft stabiel

Voorpagina » Nieuws » Inwoneraantal Valkenburg aan de Geul blijft stabiel

In het afgelopen jaar is het inwoneraantal van Valkenburg aan de Geul nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal is met aftrek van overleden inwoners, vertrekkende burgers en nieuw ingeschreven inwoners en geboortes stabiel gebleven op 16.365 inwoners. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.

Inwonersaantal vanaf 1995

Het verloop van de aantallen inwoners vanaf 1995 is in nevenstaande grafiek weergegeven.

Meer overlijdens dan geboortes
In de gemeente Valkenburg aan de Geul zijn er sinds 2002 meer overlijdens dan geboortes. Van 2002 tot en met 2012 stierven jaarlijks gemiddeld 200 inwoners. Van 2013 tot en met 2017 lag dit aantal gemiddeld 225. Vanaf 2018 was er sprake van een sterke stijging, de afgelopen 2 jaar zelfs gemiddeld 300 per jaar.

Inwonersaantal leeftijdsopbouw

Vergrijzing neemt nog steeds toe
Burgemeester Schrijen concludeert dat de groep 50 tot en met 59-jarige de grootste groep is in de gemeente, gevolgd door de groep 60 tot en met 69-jarige. Ook kan geconcludeerd worden dat de vergrijzing in de gemeente Valkenburg aan de Geul steeds verder toeneemt. De bevolkingsgroep ouder dan 60 jaar was op 1 januari 2021 groter dan op 1 januari 2020.

Afbeeldingen gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Burgemeesters blijven zorgen houden voor carnaval

Groepsvorming in de wandelgebieden

Volgend bericht →