Extra inwonerbijeenkomst over keuze wegvarianten

|
, ,

Eind april/begin mei worden drie wegvarianten voor de Prinses Beatrixsingel gepresenteerd tijdens een openbare inwonersbijeenkomst voor alle bewoners.
In november vorig jaar, gaf de gemeenteraad wethouder Vankan de opdracht met alle bewoners van Broekhem-Zuid aan tafel te zitten om de voorgestelde plannen voor herinrichting van de Prinses Beatrixsingel opnieuw te bespreken. Dit naar aanleiding van de vele vragen die nog leefden in de wijk.
Bewoners zijn opgeroepen om deel te nemen aan een denktank. Tijdens drie bijeenkomsten van de gemeente en een 30-tal bewoners van de wijk Broekhem-Zuid zijn de wensen en bezwaren geïnventariseerd en zijn de voors- en tegens besproken, samen met  de verkeerskundige van de gemeente.
Drie varianten
Tijdens de derde bijeenkomst heeft dit geleid tot een presentatie van drie voorstellen voor de herinrichting van de Pr. Beatrixsingel.
De eerste variant is de goedkoopste en komt overeen met het voorstel dat in november door de raad aangehouden werd: De weg blijft een 50 km zone en wordt een voorrangsweg. Er wordt een aantal verkeersremmende maatregelen getroffen, alsmede twee nieuwe zebra’s aangelegd. De weg krijgt aan weerszijden rode suggestie-stroken voor fietsers, brommers en scootmobielen.

extra vijf meter voor fietspad?

De bewoners van de wijk spraken zich echter overduidelijk uit voor de twee overige voorgestelde varianten. Bij de tweede variant komt aan beide kanten van de Pr. Beatrixsingel een fietspad. Het fietspad wordt gescheiden van de rijweg door een 10 cm. hoge betonnen rand.
De derde en laatste variant is tevens de de duurste. Hierbij worden ook gescheiden fietspaden gepland, echter deze worden van de weg gescheiden middels een groene haag. Voor de varianten met een gescheiden fietspad dient het totale wegvlak met circa 5 meter verbreedt te worden, omdat er ruimte gemaakt dient te worden voor de fietspaden (zie foto, red.). Het bestaande trottoir, aan de kant van de woonhuizen, blijft bestaan. Er komt geen tweede trottoir bij.
Hoe verder?
Wethouder Vankan neemt de resultaten mee en zal samen met het college werken aan een nieuw raadsvoorstel. Tevens zal er nog een algemene inloopavond voor alle bewoners van Broekhem-Zuid plaats vinden. Eind april/begin mei worden de drie varianten gepresenteerd tijdens een openbare inwonersbijeenkomst. De exacte datum moet nog bekend gemaakt worden.
Kijk hier naar een reportage in het programma TV Valkenburg Vandaag over de drie varianten.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Spanning in klasse tot laatste speeldag

Plantenruildag in Schin op Geul

Volgend bericht →