Inwoners lieten zich informeren over herinrichting

Voorpagina » Toerisme » Inwoners lieten zich informeren over herinrichting

De inloopmiddag in hotel Lahaye over de herinrchtingsplannen voor de doorgaande weg door Houthem St.Gerlach is door 76 inwoners bezocht. De gemeente Valkenburg aan de Geul in samenwerking met de Provincie Limburg gaan de weg fasegewijs herinrichten. Daarvoor is 6 ton beschikbaar gesteld.
In hoofdlijnen houdt het plan in dat er een eenduidige weginrichting komt van de gehele weg. Hiervoor zijn er een aantal varianten opgesteld. Binnen het plan is er aandacht voor zowel de verkeersveiligheid als de uitstraling van de weg met brede trottoirs en hoogwaardig bestratingsmateriaal.
Adviesbureau Kragten heeft de aanbesteding gewonnen en is inmiddels druk bezig. Zo vinden er op dit moment een aantal onderzoeken plaats, in de bodem, fundering, archeologie, inmetingen etc.
Binnen de kern Houthem staan voor de weg St. Gerlach en Vroenhof zogenaamde rioolreliningen (reparaties van binnenuit) op het programma. Op dit moment wordt onderzocht of dit binnen het plan nog past of dat het misschien toch efficiënter is om het riool te vervangen.
Vanaf zondag hoort u in TV Valkenburg Vandaag van de wethouder of de ingezette 6 ton alle problemen op deze weg oplossen?
Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg © 2016

← Vorig bericht

Anna Paulownaboom in Halderpark

Kindervallei Houthem krijgt een 'boomschip'

Volgend bericht →