Is beplakken bouwen in mergel?

Voorpagina » Toerisme » Is beplakken bouwen in mergel?

In zijn bericht van 15 november jl gaf TV Valkenburg een inkijk in de uiterlijke verschijningsvorm van de gebouwen Theodoor en Louis die samen met Croix de Bourgogne het nieuwe hotel gaan vormen op het Theodoor Dorrenplein.
Theodoor en Louis worden beplakt/bekleed met mergel via de methode van hydrofoberen.
Interessant is het om het besluit van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul met de daarbij behorende uitgebreide toelichting van 14 december 2014 nog eens door te lezen om te zien wat er geschreven/besloten is op het punt van uiterlijk materiaalgebruik.
Tot twee keer toe wordt gesteld dat de pleinwanden door deze nieuwbouw vorm wordt gegeven, waarbij de kwaliteit en uitstraling van vergelijkbaar niveau zijn met de rest van het plein (mergel).  Ook is te lezen dat in de bouwplannen is voorzien in de toepassing van traditionele lokale bouwstoffen (mergel).
Verder: “Met de beoogde bouwwijze en gekozen materialen wordt de regionaal ambachtelijke werkwijze gestimuleerd en gewaarborgd. Wij zijn dan ook voornemens om met de ontwikkelaar afspraken te maken over het inrichten van leerlingbouwplaatsen mergelbouw, waarmee de kennis bewaard blijft van het werken met materialen uit de regio en de kennis ook wordt overgedragen”.
Ook is verkoopprijs van de voor de bouw van het hotel benodigde grond door de gemeente met ruim € 180.000,- verlaagd “in relatie tot de door de gemeente vereiste kwalitatieve eisen (o.a. bouw in mergel)”.
KLIK HIER om het raadsvoorstel Croix de Bourgogne te lezen.

← Vorig bericht

Valkenburgse Fiorenza naar finale T.V.K.

Valkenburg gaat eigen sterkte/zwakte-analyse onderzoek doen

Volgend bericht →