Is de stations-exploitatie een zorgenkindje voor de exploitant of voor de gemeente?

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Is de stations-exploitatie een zorgenkindje voor de exploitant of voor de gemeente?

Voor het station dient een terrasvergunning aangevraagd te worden door de exploitant, die dit niet nodig acht. Tv Valkenburg vroeg hierop een reactie aan de gemeentevoorlichter.

Op 1 augustus 2005 werd een terrasvergunning aangevraagd, die door de betreffende ambtenaar in nov. 2005 ter plaatse werd gecontroleerd en in orde bevonden.

Nu wil het College dat een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor een terrasvergunning.

Deze nieuwe aanvraag wordt door exploitant Pellegrom geweigerd, omdat begin 2006 nog bij navraag op het gemeentehuis aan hem werd verzekerd dat alles in orde was.

Ditzelfde probleem schijnt zich ook voor te doen bij de plaatsing van reklameborden voor het stationsgebouw. De gemeente wil ook hiervoor een nieuwe aanvraag voor een vergunning.

Ten tijde van de Wizzlewinkel in hetzelfde gebouw waren reklameborden toegestaan, zoals de huidige exploitant meent te bewijzen uit fotomateriaal uit 2000, 2003, 2004 en 2005. Ook hiervoor wordt dus nu een legalisering gevraagd.

De heer Pellegrom vraagt zich daarbij af of behandeling van reizigers en toerisme wel prioriteit hebben bij dit College.

Op indiening van brieven en mondelinge gesprekken met de burgemeester en wethouder Habets volgt steeds de standaard uitspraak: “uw verzoek is in behandeling genomen en we reageren, indien mogelijk binnen 6 weken, of langer, met tegenbericht onzerzijds”.

Reactie van de voorlichter van de gemeente:

Het college wil helemaal geen nieuwe aanvraag om een terrasvergunning. Er is overigens nooit een terrasvergunning afgegeven. Voor het plaatsen en uitstallen van bijvoorbeeld terrasschotten / parasols / reclameuitingen is in bepaalde gevallen een vergunning vereist. De heer Pellegrom zal in dat geval een vergunning moeten aanvragen. Daarnaast heeft de heer Pellegrom toestemming gevraagd om o.a. snoepautomaten / drankautomaten / een pasfotautomaat / een kiosk te mogen plaatsen. Deze aanvraag wordt momenteel behandeld. Pas dan zal blijken waarvoor wel en waarvoor geen vergunning kan worden verleend.

Voor wat betreft de afhandeling van brieven. We hebben deze maand 3 brieven ontvangen van Pellegrom. Op 7 juli (deze is beantwoord op 11-7 2006) en op 13 en 18 juli 2006. Deze laatste 2 brieven moeten nog worden beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Vincent D. van der Stouwe

PR & Voorlichting

Gemeente Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Ingezonden brief van een kijker

Bevolkingsonderzoek voor vrouwen in Valkenburg

Volgend bericht →