Is de vrije school nog steeds haalbaar?

Voorpagina » Toerisme » Is de vrije school nog steeds haalbaar?
Nadat het Ouderinitiatief in de raadscommissie Sociaal Domein haar standpunten helder had toegelicht en wethouder Bert Dauven nogmaals door de commissieleden werd opgedragen om op korte termijn een gesprek aan te gaan met alle in deze zaak betrokken partijen, werden met Stichtingen Innovo, Kom Leren en Pallas de mogelijkheden onderzocht om te kunnen komen tot de vestiging van een Vrije School Heuvelland in Schin op Geul.
Uiteraard moet de vestiging van een nieuwe school in het algemeen de goedkeuring hebben van het ministerie als kostendrager waarna de gemeente kan beslissen over huisvesting en aanvullende financiering.
Om een gedeelte van het onderwijs te verplaatsen van Vrije School Maastricht is dus allereerst toestemming nodig van het ministerie van Onderwijs. Daarnaast moeten alle schoolbesturen in dat betreffende gebied geen bezwaar hebben tegen de verplaatsing. Stichting Innovo en Kom Leren hebben al aangegeven dat zij niet akkoord gaan met een dergelijke verplaatsing van onderwijs.
Bovendien bestaat er een ‘gentleman’s agreement’ tussen de 15 schoolbesturen in Zuid-Limburg dat als een school gaat sluiten deze niet zal worden overgenomen door een ander schoolbestuur.
Indien het bestaande BRIN-nummer, dat hen door het ministerie is toegewezen voor het aanbieden van onderwijs, door Innovo wordt overgedragen aan Pallas is geen verdere toestemming van het ministerie vereist. Innovo kan hieraan echter niet meewerken omdat zij volgens de statuten alleen katholiek onderwijs mag aanbieden.
Het Ouderinitiatief gaat ondanks alle negatieve uitspraken niet bij de pakken neerzitten en laat bekijken of allereerst het ‘gentleman’s agreement’ nietig kan worden verklaard, Stichting Adelante of Kom Leren binnen de gemeente medewerking willen verlenen aan een informele Vrije School in samenwerking met stichting Pallas of via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen andere mogelijkheden bestaan om te komen tot het beoogde doel.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Reconstructie Provinciale weg door Houthem gestart

Prinsezietting van de Mirlitophile

Volgend bericht →