Is het strooibeleid van de gemeente wel op alle burgers gericht

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Is het strooibeleid van de gemeente wel op alle burgers gericht

vraagt fractie Transperant in een brief aan het CollegeEdelachtbare heren van het college,
Tijdens de recente winterperiode heeft u de doorgaande wegen goed schoongehouden van sneeuw. De dienstverlening aan onze burgers was van een zo goede kwaliteit dat zelfs de schaatsbaan op het geulvijvertje sneeuwvrij werd gehouden onder het toeziend oog en met de helpende hand van een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hulde voor uw inzet!
De Fractie Transperant vraagt zich af waarom deze inzet ontbroken heeft in het centrum van ons stadje in met name het winkel- en voetgangersgebied. In het streven van onze gemeente haar centrumfunctie voor de regio te versterken hebben we naar de mening van de Fractie Transperant en een groot aantal precariobelastingbetalers een slechte beurt gemaakt.
Het winkelgebied was onbegaanbaar en slecht vrijgehouden. Wij begrijpen dat in het kader van de welness strategie de schaatsbaan prioriteit moet hebben en dat daar meer aandacht aan gegeven moet worden voor de toeristen die in grote getale toestromen uit andere delen van het land en het ons omringende buitenland. Als deze mensen, en onze eigen Valkenburgers, echter een rookworst of een kopje chocomel in het centrum hadden willen kopen konden ze zich beter uitrusten met spijkerschoen om in de betreffende winkel of eafc te kunnen geraken.
Vragen:· Wat was de overweging van het college om de prioriteiten voor het strooien en sneeuwruimen aan het centrum een lagere prioriteit te stellen dan aan bijvoorbeeld de schaatsbaan?·
Blijft deze prioriteitsstelling in het sneeuwruimen en strooien ook in de toekomst zo?· Worden er aanpassingen in het sneeuwruim- en strooibeleid overwogen en zo ja welke?· Wordt het strooibeleid geëvalueerd na deze winterperiode?·
Indien een evaluatie op dit moment niet voorzien is kan het college dan alsnog een evaluatie toezeggen en dit met de raad te bespreken vóór de winter van 201 O?
Met vriendelijke groet,
Fractie Transperant

← Vorig bericht

Eerste keer "Week van de Jeugd" in Valkenburg

Transperant schrijft brief over verkoop Essent

Volgend bericht →