Jan Schrijen nieuwe waarnemer in Valkenburg aan de Geul

Voorpagina » Toerisme » Jan Schrijen nieuwe waarnemer in Valkenburg aan de Geul

De nieuwe waarnemend-burgemeester voor Valkenburg aan de Geul wordt dr. Jan Schrijen. Hij treedt per 1 maart a.s. aan. Jan Schrijen is oud-burgemeester van Venlo en voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas. Tussen 1995 en 1998 was hij Gedeputeerde van de provincie Limburg.
Niet Schrijen maar een onafhankelijke commissie krijgt als opdracht om de samenwerking en de samenhang in het Heuvelland in kaart te brengen. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren om onbenutte kansen en potenties van het Heuvelland in kaart te brengen.
Het waarnemend-burgemeesterschap loopt tot uiterlijk 1 januari 2018. De lopende sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester eindigt met dit besluit van de Gouverneur Theo Bovens.
Hieronder treft u het volledige persbericht van de provincie Limburg aan dat eerder donderdag 12 januari 2017 is uitgebracht.
—–
Nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul
De Gouverneur heeft de heer dr. Jan J. Schrijen per 1 maart 2017 aangesteld als nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Na een constructief overleg met de fractievoorzitters, die de gemeenteraad hebben geïnformeerd en geraadpleegd, heeft de Gouverneur dr. Jan J. Schrijen met ingang van 1 maart 2017 aangesteld tot nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
De heer Schrijen (64 jaar) is een zeer ervaren bestuurder die goed bekend is met de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Heuvelland. Hij was van 2005 tot 2017 voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas. Van 1998 tot 2005 was hij burgemeester van Venlo. Daarvoor was van 1995 tot 1998 lid van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft – gelet op lopende onderzoek naar toekomstige samenhang en samenwerking in Zuid-Limburg- besloten om de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester van Valkenburg aan de Geul op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2018. De Gouverneur heeft de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul van dit besluit van de minister op de hoogte gesteld.
De Gouverneur heeft daarna constructief overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul over het besluit van de minister en de aanstelling van een nieuwe waarnemend burgemeester.
Tijdens dit overleg hebben de fractievoorzitters voorgesteld dat bovengenoemd onderzoek wordt uitgevoerd door een netwerker en verbinder die de samenhang en samenwerking in het Heuvelland nader in kaart brengt en kans op verbetering en versterking onderzoekt en zich daarbij met name zal richten op de tot nu toe onbenutte kansen en potenties van het Heuvelland in de regio Zuid-Limburg. De fractievoorzitters denken daarbij aan een looptijd van het onderzoek ter verkrijgen van een duidelijk beeld en advies van maximaal een halfjaar.
De fractievoorzitters zijn daarbij van mening dat gedurende de onderzoeksperiode de waarneming van het burgemeestersambt zou kunnen worden voortgezet, maar na afronding van het onderzoek de procedure om tot een kroonbenoemde burgemeester te komen wordt voortgezet. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester in Valkenburg aan de geul per
1 januari 2018 benoemd zijn.
De Gouverneur heeft de huidige waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, de heer drs. M.J.A. Eurlings, in goed overleg met hem met ingang van 1 maart 2017 van zijn waarneming ontheven. De Gouverneur heeft de heer Eurlings zijn dank uitgesproken voor de bekwame en doordachte wijze waarop hij aan deze waarneming invulling heeft gegeven.
De kandidaten, die gesolliciteerd hebben naar de vacature burgemeester van Valkenburg aan de Geul, zijn inmiddels van het besluit van de minister op de hoogte gebracht. Voor hen eindigt daarmee de sollicitatieprocedure.
——

← Vorig bericht

Judoclub Kano Houthem succesvol bij een toernooi

Keuzemoment voor Vredesvlam

Volgend bericht →