Jan Vermeer wordt nieuw VVD-raadslid.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Jan Vermeer wordt nieuw VVD-raadslid.

Als opvolger van raadslid Wim Westerhof.Jan Vermeer volgt VVD-fractievoorzitter Wim Westerhof in februari 2012 op als raadslid. Westerhof, sinds 12 jaar lid van de gemeenteraad, treedt terug. Ook de functie van voorzitter van de afdeling VVD Valkenburg zal Westerhof neerleggen. Tot aan de verkiezing van een nieuwe voorzitter zal hij deze functie waarnemen.

Vermeer werd door de Valkenburgse liberalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 al naar voren geschoven als kandidaat wethouder. De VVD belandde echter in de oppositiebanken.

Lees hier het volledige persbericht van de VVD:
PERSBERICHT
Valkenburg 28 september 2011
De fractievoorzitter van de VVD in Valkenburg, de heer Wim Westerhof, heeft na rijp beraad besloten om terug te treden uit de fractie. Hij heeft het verzoek gericht aan het plaatselijk VVD bestuur om een opvolger te werven. De huidige voorzitter van de VVD in Valkenburg, de heer Jan Vermeer, is bereid gevonden om namens de partij toe te treden tot de gemeenteraad. In de raadsvergadering van februari 2012 zal deze toetreding officieel geëffectueerd worden. Over het voorzitterschap van de VVD fractie in de raad volgen, op een later moment en na intern overleg van de VVD raadsleden, nadere mededelingen.
De heer Westerhof heeft ten tijde van zijn afscheid twaalf jaar de functie vervuld van VVD fractie voorzitter in de gemeenteraad van Valkenburg.
De functie van voorzitter van de plaatselijke VVD partij wordt door deze mutatie vacant in februari 2012. In overleg tussen de heer Westerhof en het VVD bestuur is besloten dat hij als waarnemend voorzitter zal optreden tot de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2012. Dan zal er een officiële benoeming van een voorzitter plaats vinden conform het VVD reglement, dus op basis van verkiezingen.
De heer Westerhof heeft toegezegd de VVD te blijven ondersteunen door zijn ervaring zo breed mogelijk in te blijven zetten voor de partij.
Met liberale groet,
Namens het bestuur
Jan Silverentand
secretaris
Tot zover deze ingezonden brief.
Tv Valkenburg heeft als beleid ingezonden brieven ongecensureerd te publiceren. En is derhalve niet verantwoordelijk voor grammaticale fouten en de inhoud. Tv Valkenburg publiceert niet alle ingezonden brieven.
De redactie.

← Vorig bericht

J.C. Kano behaalt 4 x zilver.

Zaterdag start dé wandeltocht voor Limburg in Valkenburg.

Volgend bericht →