"Je mist iemand pas, als hij er niet meer is!"

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » "Je mist iemand pas, als hij er niet meer is!"

In Raodskalle werd burgemeester Nuytens uitgewuifd.Dat klonk door in alle vragen van het duo Jan Martens en Wim Heuts in de laatste Raodskalle van dit seizoen.
Gast was burgemeester Nuytens, die na 15 jaar zijn ambt neerlegt, maar zoals hijzelf zei: “niet Valkenburg gaat verlaten”. Een aantal gasten waren uitgenodigd om hun persoonlijke mening over hem te geven.
Lex Stassen (26 jaar wethouder) prees de goede sfeer van samenwerking, zijn luisterend oor en zijn openheid naar alle verenigingen;
Hub In de Braekt (Dorpsraad Berg en Terblijt) vond hem een man van zijn woord, en na een moeilijk begin een pleitbezorger voor de Dorpsraden;
Peter Michailides (directeur Casino) memoreerde dat hij een prima bestuurder was, die Valkenburg 11 maanden bedrijvigheid heeft gegeven.
Maar ook zijn persoonlijke betrokkenheid als mens;
René Willems (journalist de Limburger/ Limburgs Dagblad) vond hem een integer mens. Nooit had hij het gevoel gehad dat hij hem niet de waarheid vertelde;
Lei Bosch (36 jaar raadslid) prees zijn vastberadenheid tijdens vergaderingen; zijn bezoeken aan alle kernen liefst met zijn echtgenote en het feit dat iedere kern nu een gemeenschapshuis heeft;

Het profiel van deze burgemeester bij zijn aantreden luidde: een energieke man met goede ideeën.
Tot slot vond hijzelf dat hij een slecht geheugen had, zodat hij zich de motie van wantrouwen van de Raad niet meer herinnerde.
Nuijtens vond het minder geslaagd dat het centrum van Valkenburg nog steeds zo is zoals het 15 jaar geleden was: vol auto’s en eigenlijk niet veranderd en dat nam hij zichzelf kwalijk als bestuurder.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2007

← Vorig bericht

Paardenfestijn in Engwegen

Verslagen en uitslagen van 6 mei

Volgend bericht →