Jeugdhulp in discussie

Voorpagina » Toerisme » Jeugdhulp in discussie

In de commissie Sociaal Domein werd maandagavond de nieuwe regeling besproken. 18 Limburgse gemeenten kochten tot nu toe deze zorg gezamenlijk in: een kostenpost van 2,7 miljoen euro. De 5 Parkstadgemeenten hebben zich hieruit teruggetrokken uit bezuiningingsoverwegingen. Onze gemeente wenst op de jeugdhulp niet te bezuinigen.
Gemeente Maastricht neemt nu het voortouw in de inkoop van de zorg bij jeugdhulp mits een gemeentelijke regeling voor onbepaalde tijd wordt goedgekeurd door de diverse gemeenteraden. Als enige weigert Valkenburg zijn goedkeuring. Alleen mevr. Marx (Algemeen Belang) ging akkoord maar alle andere partijen hadden moeite met “onbepaalde tijd” en het daarmee buiten spel zetten van de Raad. Bovendien was er nog een verhoging van kosten van 34.000 naar 61.000 euro.
Wethouder Remy Meijers samen met ambtenaar mevr. Strik probeerden alle partijen op een lijn te krijgen. Ondanks dat hij vond, dat we min of meer gedwongen in deze regeling mee moeten gaan, wilde hij het “slechte gevoel” bij de commissieleden proberen weg te nemen. Het zelf regelen zou tot nog hogere kosten leiden door het aannemen van meer mensen voor het uitvoeren van de regeling. Bovendien vereist het afsluiten van contracten met grote zorgverleners een zeer specialistische kennis. Tot 1 oktober 2018 moet Valkenburg wel of niet akkoord gaan, anders is geen jeugdhulp meer in deze gemeente per 1 januari 2019.
Deze opstelling leidde tot een heftig debat tussen Math.Knubben (CDA) en wethouder Remy Meyers en mevr. Strik. Zoals ook door andere partijen gezegd moet “onbepaalde tijd” veranderd worden in “bepaalde tijd-4jaar” voor een evaluatie. De Raad moet kunnen controlleren. Ook Jef Kleijnen merkte op: “het is slikken of stikken”.
Het CDA wilde het stuk in de komende raadsvergadering alsnog behandelen en in stemming kunnen brengen. In december kan wel nog inspraak zijn op de Verordening WMO.

← Vorig bericht

Valkenburg telt circa 120 huishoudens met 1 miljoen of meer

Opening whiskeyvat na drie jaar

Volgend bericht →