Kabels en riolering voor winkel- en historisch centrum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Kabels en riolering voor winkel- en historisch centrum.

In het winkelcentrum starten de werkzaamheden vanaf maandag 3 oktober.Volgende week vervangen de nutsbedrijven kabels en leidingen in het centrum van Valkenburg. Daarmee wordt de eerste stap gezet in het renoveren van het winkelcentrum. Tevens is een globale planning voor de rioleringswerkzaamheden gemaakt.

In het winkelcentrum starten de werkzaamheden vanaf maandag 3 oktober en in het historisch centrum vanaf 17 oktober. Allereerst worden de nutshoofdtracés vervangen. Na gereedkoming hiervan worden de huisaansluitingen per adres afgekoppeld van het oude tracé en overgezet naar het nieuwe tracé.

De nutsbedrijven werken in werkvakken van ca. 40 meter. Als een vak klaar is, wordt doorgeschoven naar de volgende 40 meter. Er wordt getracht overlast zoveel mogelijk te beperken. Winkels en woningen blijven bereikbaar. Mogelijk worden tijdelijke verkeersmaatregelen afgekondigd.

Nadat de nutsbedrijven klaar zijn, start de gemeente met de rioleringswerkzaamheden.

De gemeente heeft een een tweetal plaatsen in het centrum aangewezen waar een aantal keten worden geplaatst en materiaal wordt opgeslagen.
Op het Walramplein worden bouwketen geplaatst die 3 parkeerplaatsen in beslagnemen. Ze worden gesitueerd op het rechtse deel van het Walramplein.

Op het Theodoor Dorrenplein worden o.a. buizen en een materiaalcontainer geplaatst. Dit gebeurt ter hoogte van het pand Zink, langs de fietsenstandaards.

← Vorig bericht

Extra onderhoudskosten voor de Polfermolen.

Benefietconcert van Marjon Lambriks.

Volgend bericht →