De Kadernota 2016 zwijgt……

Voorpagina » Toerisme » De Kadernota 2016 zwijgt……

De Kadernota 2016 – een notitie waarin het college van burgemeester en wethouders de financiële mogelijkheden/onmogelijkheden van Valkenburg aan de Geul schetst – zwijgt over de op zaterdag 4 juni jl uitgebracht persbericht waarin wordt aangekondigd dat samen met de gemeente Meerssen de invulling van het toekomstige bestuurlijke landschap wordt verkend. Andere gemeenten mogen aanschuiven. De provincie wordt daarbij om steun en regie gevraagd. Een verzoek dat de provincie intussen heeft gehonoreerd. TV Valkenburg berichtte hierover op zijn website (klik op de link).
In dit persbericht staat verder letterlijk: “Door vergaande samenwerking kunnen de gemeenten toekomstbestendig op een pro-actieve wijze inzetten op hun gezamenlijke ambities en uitdagingen”. Niets omtrent dit doel in de Kadernota 2016. De nota zwijgt. Terwijl informeren voor de hand ligt. Want in de Kadernota wordt wel aangegeven dat de rijksvergoeding aan de gemeente jaarlijks met € 60.000,- wordt gekort omdat de rijksoverheid er van uitgaat dat via schaalvergroting van het lokaal bestuur dit geld terug kan worden verdiend.
De Kadernota 2016 zwijgt niet alleen op dit punt, zij bevat voorstellen om de schaal van dit moment juist te versterken. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de ambtelijke capaciteit op het gebied van:
– binnenhalen van subsidies;
– de regie op de beleidsmatige vormgeving van het parkeren;
– toezichthouder milieu en toezichthouder bouwen;
– uitvoering nieuwe Omgevingswet;
– onderzoek formatie team Veiligheid, Toezicht en Handhaving;
– inventarisatie probleem illegale bewoning, bed & breakfest, illegale woningsplitsing.
Zijn dit nog voorstellen voor tijdelijke maatregelen, structureel stellen burgemeester en wethouders voor:
– doorontwikkeling van het zgn. flexteam (o.a. controles horeca, illegale bebouwing, brandveiligheid): € 25.000,-;
– extra taken uitvoeringsprogramma Jeugd, Alcohol en Omgeving 2017-2020: benodigde bedrag is nu nog niet te becijferen;
– contactpersoon aanstellen voor de horeca: € 70.000,-
Ook is sprake van een bedrag van afgerond € 950.000,- voor het opknappen van de raadzaal en het vervangen van het meubilair van de ambtelijke organisatie.
Was het persbericht van 4 juni een strategische zet om een plek af te dwingen bij het overleg dat vele gemeenten in Zuid-Limburg op dat moment voerden en waarbij buiten Valkenburg aan de Geul en Meerssen om het toekomstige bestuurlijke landschap leek te worden geregeld? En zijn het zwijgen in de Kadernota 2016 en de vervolgens voorgestelde uitbreidingen/aanpassingen onderdeel van de strategie vanuit een zo’n sterk mogelijke positie het afgedwongen overleg in te gaan?
De gemeenteraad bespreekt op 11 juli a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis de Kadernota 2016.

← Vorig bericht

Leden Judoclub Kano geslaagd voor 1e judo dan

Dorpsdag: 'Kiek wat veer kinne'

Volgend bericht →