Kampeerbeleid onder vuur

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Kampeerbeleid onder vuur

In Raadsadviescommissie : Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van woensdag 8 oktoberNadat dhr. Klooster van de vereniging Natuurbehoud Schin op Geul zijn betoog over de plannen voor een camping op de Keutenberg had gehouden ging de vergadering akkoord met het wijzigen van de agenda.
Bespreekpunt 8 “Nota Kampeer beleid en presentatie landschappelijke inpassing kamperen Crombag, Keutenberg” werd als 1e punt behandeld.
Dit resulteerde in een ca. 3 uur durende discussie over dit voor Valkenburg aan de Geul belangrijk onderwerp.
De door Crombag ingehuurde landschapsdeskundige hield op uitnodiging van het College een diapresentatie over de inpasbaarheid van de camping in het landschap. Hagen, graften, struiken en hoogstamfruitbomen moeten vlgs. deze deskundige de landschappelijke pijn verzachten.
Deze mening werd door de bot genomen niet door de partijvertegenwoordigers gedeeld. In de meest uiteenlopende bewoordingen werd het College de boodschap meegegeven om bij de besluitvorming over dit onderwerp niet over een nacht ijs te gaan.
Wethouder Huntjens memoreerde in zijn uitvoerig antwoord dat bij de procedure “geen poppenkast en koekverbergen” wordt gespeeld.
Volgens de wettelijke procedure ligt de beslissingsbevoegdheid geheel bij het College van B & W.
De wethouder heeft echter toegezegd dat in de aanvraag naar GS de gevoelens en argumenten van de Commissie en de Vereniging uit Schin op Geul worden toegevoegd.
Foto’s Frans Hendriks, Tv Valkenburg © 2008

← Vorig bericht

Uitslagen en verslagen afgelopen weekeinde

Ommetje Valkenburg

Volgend bericht →