Kan een natuurspeeltuin gerealiseerd worden

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Kan een natuurspeeltuin gerealiseerd worden

vraagt de SP zich af

Geacht college,

Gezien het feit dat, Staatsbosbeheer, door het hele land natuur speelzones zal aanwijzen, is onze fractie van mening dat er in onze gemeente, nu al, gezocht moet worden naar locaties waar een natuurspeeltuin, voor onze kinderen, eventueel gerealiseerd zou kunnen worden.

De voordelen van een natuurspeeltuin voor opgroeiende jeugd zijn bekend. Het geeft de kinderen de mogelijkheid om ouderwets te kunnen ravotten in een natuurlijke omgeving met natuurlijke materialen. Denk bijvoorbeeld aan hutten bouwen, in bomen klimmen en slootje springen. Afhankelijk van hoe de speeltuin aangelegd en ingericht wordt zijn de speelmogelijkheden nog veel meer uit te breiden.

Wethouder Kleijnen heeft in het verleden, namens onze fractie, hier ook al om verzocht.

Het belang van deze speelmogelijkheid voor onze kinderen zal iedereen moeten onderkennen en, wat de SP fractie betreft, wordt het tijd dat idealen nu ook daadwerkelijk omgezet worden in daden.

De natuurspeeltuin hoeft ook niet perse in een gebied te komen wat door Staatsbosbeheer wordt aangewezen. Locaties die onder ‘het Limburgs Landschap’ of ‘Natuurmonumenten’ vallen zouden zich hier ook bij uitstek voor lenen.

Kortom: een natuurspeeltuin voor onze kinderen, maar tevens een aanwinst voor onze toeristische sector. Bovendien zou ook ‘kindervakantiewerk’ hier mede gebruik van kunnen maken.

Onze vraag is dan ook: Is het college bereid te onderzoeken waar een natuurspeeltuin voor onze kinderen in onze gemeente gerealiseerd zou kunnen worden?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, namens de SP fractie,

Corry Fulmer-Bouwens.

← Vorig bericht

Kerst werpt zijn schaduw al vooruit

Markt in Schin op Geul

Volgend bericht →