Kan een mogelijk te verbouwen ruïne iets ruïneren

Voorpagina » Toerisme » Kan een mogelijk te verbouwen ruïne iets ruïneren

In de Valkenburgse raadszaal werd maandagavond door architect Ron Verduijn van Hoogevest Architecten – die ook de Geulpoort en de Grendelpoort ontwierpen – een presentatie gehouden over een eventuele verbouw van de kasteelruïne. De raadsleden werden eerst ingelicht over de aangepaste plannen van de stichting Gosewijn voor deze locatie door oud-burgemeester Martin Eurlings.
Burgemeester Schrijen vond dit een indrukwekkend verhaal met “emotionele kanten dat naar draagkracht door de gemeente zou kunnen worden opgepakt, uiteraard met financiele hulp van het provinciale bestuur. Nu wordt een richting aangegeven. De uitvoering van het plan kan wel 15 tot 20 jaar duren”, aldus de burgemeester tijdens de bijeenkomst.
Architect Ron Verduijn: “Met de aankoop door de gemeente van camping Den Driesch zou er een mogelijkheid zijn tot winning van mergel voor de bouw van de toren. Indien de camping niet door de gemeente aangekocht kan worden, zou dit het totale plan veranderen. Het ontstane gat wordt afgedekt en kan dienst doen als theater voor het geven van voorstellingen. Met daaronder een museum of filmzaal. Voor de bouw van de toren worden twee bruggen aangelegd die na realisatie een wandelroute naar de Ruïne met doorsteek naar de Fluweelengrot mogelijk maken. De bouw van een 35 meter hoge Wolfstoren biedt uitzicht tot aan Maastricht.”
Eerste reacties van de gemeenteraadsleden
Nelleke Gillissen (VVD): “Hoe moet je het zgn. open schootsveld (nu nog camping den Driesch) gaan exploiteren onder alle weersomstandigheden”.
Corry Fulmer (PGP): “Moeten we dit als één project zien of kunnen we alles apart aanpakken.”
Jef Kleijnen (VSP): “Maak eens pas op de plaats in onze gemeente en maak eerst de huidige zaken af, o.a. Croix de Bourgogne, Leeuw Brouwerij; je raakt ook een groeimarkt voor campers kwijt (camping Den Driesch); Rijksdienst Cultureel Erfgoed zegt nu al ‘nee’ tegen het verbouwen van een Ruïne.”
Math Knubben (CDA): “Welke partners hebben we in dit project en is een fasering mogelijk. Wat wordt van ons als raad gevraagd en wie beantwoordt onze vragen. Welke eerste stappen moeten worden genomen met voorbereidende besluiten en bestemming van de grond.”
Hilde Baay (PGP): “Wat gaat dit project betekenen voor onze raad, onze begroting en voor onze gemeente.”
Wim Weerts (AB): “Wat is het verdienmodel voor onze gemeente. In de Middeleeuwen bestond nog geen Arbowet en Natura2000 wet.”
Doeke Krikke (D66): “Waarom wordt door de architect een voorbeeld van een geslaagd plan in Frankrijk genomen terwijl in Cornelimünster in Duitsland een voorbeeld ligt van een niet geslaagd project. Ik zet dus vragen bij een uitbreiding van het toerisme”.
Pat-Jos Huisman (PGP): “Hoe staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten en komen er meer hotelgasten door camping(ver)koop.”
Wethouder Carlo Vankan zei zich bewust te zijn van een aan te passen infrastructuur van o.a. Daalhemerweg indien het project gerealiseerd wordt.
Door burgemeester Jan Schrijen werden de wethouders en raadsleden getroost met de gedachte dat dit project hun zittingstermijn ver overstijgen gaat (15 tot 20 jaar). Vervolgens vroeg de burgemeester een schorsing aan voor overleg van B & W.
De uitslag van dit beraad mocht helaas niet door de pers worden bijgewoond en gold als (voorlopig) geheim.

← Vorig bericht

Overleg over handhaving 'spoor 3' station Valkenburg

Martijn van Helvert bezoekt Goudenrood

Volgend bericht →