Kan het zonder burgers?

Voorpagina » Toerisme » Kan het zonder burgers?
Omdat de coalitiebesprekingen en daarmee samenhangend de samenstelling van de raadscommissies nog niet zijn afgerond en de gemeenteraad op 7 mei a.s. toch besluiten wil nemen vindt de voorbereiding van deze raadsvergadering dit keer plaats zonder dat er burgers aan tafel zitten.
Op maandag 23 april om 19.00 uur wordt er in de raadzaal een raadsbrede commissievergadering gehouden. Met enkel raadsleden.
Burgerleden die plaatsnemen in raadscommissies dienen op voordracht van de politieke fracties eerst benoemd te worden. De burgerleden behoorden bij de vorige raadsperiode.
Doordat de stukken verstuurd en gepubliceerd zijn, kunnen de politieke fracties de stukken inzien en intern, ook met de burgerleden, bespreken. In mei worden de nieuwe burgerleden voor de raadscommissies benoemd.
De agenda voor de raadsbrede commissievergadering is in te zien op de gemeentelijke website.
← Vorig bericht

Strucht wint Groot-Valkenburgs Schietconcours 2018

Programma amateurvoetbal voor deze week

Volgend bericht →