Kan verdere leegstand Winkelcentrum Broekhem worden voorkomen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Kan verdere leegstand Winkelcentrum Broekhem worden voorkomen

Vragen aan het College door IBGV

Tijdens de recente algemene beschouwingen spraken meerdere fracties hun zorgen uit met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van behoud van voldoende winkelstructuur voor de kern Broekhem, waarbij vooral de leegstand “nabij de Aldi” de nodige vragen opriep.

Door de portefeuillehouder economische zaken is in de beantwoording aan de raad toegezegd dat zij, vanuit haar functie, contact zou zoeken met de nog aanwezige exploitanten.

Tijdens het door IBGV gehouden spreekuur te Broekhem werd door enkele aanwezigen hun bezorgdheid uitgesproken daar voornoemd onroerend goed wederom in andere handen is overgegaan en momenteel resulteert onder de Rutten Hilferink BV te Leiden en waarbij vooral het behoud van de hier gevestigde slagerij mogelijk in het gedrang zou kunnen komen.

Concreet willen wij de volgende vragen aan u voorleggen:

· Hoe zijn de gesprekken tussen de wethouder en de betreffende ondernemers verlopen en kunt u ons nader informeren over de uitkomsten van dit (deze) gesprek(ken)?

· In hoeverre zijn de kenbaar gemaakte zorgen van de insprekers tijdens het IBGV-spreekuur gegrond en bent u op de hoogte van recente ontwikkelingen ter plaatse?

· Bent u eventueel bereid om onder vooraf te stellen voorwaarden met alle deelnemers op dit winkelplein mee te denken in het behoud dan wel verdere uitbreiding van het winkelarsenaal alhier?

In afwachting van uw antwoord, tekent.

Met vriendelijke groet

namens de fractie IBGV,

Wim Weerts,

Fractievoorzitter.

← Vorig bericht

Bij hotel Tummers hangt een defibrillator

Ledenvergadering van de Heemkunde in Houthem

Volgend bericht →