Kap bomen op Sjaalsberg

Voorpagina » Toerisme » Kap bomen op Sjaalsberg

In het najaar van 2017 voert Natuurmonumenten kapwerkzaamheden uit op de flank van de Sjaalsberg, langs de Geul tussen Valkenburg en Schin op Geul.
De hellingen van de Sjaalsberg bestaan voor een groot deel uit kalk. Daardoor bieden ze potentieel leefgebied voor veel bijzondere en zeldzame plantensoorten, zoals orchideeën.  Deze hebben het nu moeilijk omdat er weinig licht op de bosbodem doordringt. Door wat grote bomen weg te halen kan het zonlicht de bodem weer bereiken, en dat biedt kansen voor allerlei planten om zich te ontwikkelen.
Bij de kap worden zoveel mogelijk acacia’s weggehaald. Deze exotische boomsoort breidt zich snel uit en groeit hard, waardoor hij concurreert met inheemse soorten. Ook andere veelvoorkomende, snelgroeiende bomen zoals essen worden hier en daar weggenomen.  Inheemse soorten die voor hun kieming veel licht nodig hebben, zoals zoete kers en linde krijgen zo weer de kans.
Er ontstaat een gevarieerder bos met een goed ontwikkelde struik- en boomlaag, en kruidachtige planten op de bodem. Dit is goed voor insecten. Deze zijn voedsel voor zeldzame vleermuissoorten als de grote en de kleine hoefijzerneus.
De maatregelen zullen zo uitgevoerd worden dat de planten en dieren die er voorkomen zo weinig mogelijk schade ondervinden.
Wilt u meer weten over de geplande maatregelen? Op 18 juli van 19.00 tot 20.30 organiseert Natuurmonumenten een excursie speciaal voor omwonenden, met als startpunt kasteel Oost.  U kunt zich aanmelden via zuidlimburg@natuurmonumenten.nl o.v.v. Excursie Schaelsberg.
Foto Sjir Jennekens, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Baldadige jeugd trekt stekker uit

Processie trok door oude centrum

Volgend bericht →