In augustus 2019 werd een drukbezochte informatiewandeling gehouden door Natuurmonumenten over de geplande bomenkap van fijnsparren aan de bovenrand van de Sibbergrubbe. Deze plekken worden zo kansrijk voor bijzondere planten als struikheide en brem.

kap st.jansbos en biebosch

Ook worden aan de bovenkant van de akkers aan de Oud-Valkenburgerweg een groot aantal zieke essen verwijderd. Door nieuwe aanplant ontstaat hier een mooie bosrand. Achter de woningen aan de Sibbergrubbe worden een aantal essen drastisch gesnoeid, die lijden aan de essentakziekte.

Deze werkzaamheden worden nu uitgevoerd in het kader van het grensoverschrijdende natuurontwikkelingsproject “Life Pays Mosan” waaraan wordt bijgedragen door Europa en de provincie Limburg.

Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg