Kasteel Oost in gebruik als trouwlocatie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Kasteel Oost in gebruik als trouwlocatie.

Inbev verhuurt gebouw aan International Butler Academy.Vanaf 1 dec. tot en met 30 juni 2012 wordt in kasteel Oost de International Butler Academy gehuisvest. Brouwerij Inbev, de huurder van het kasteel, heeft met de Butlerschool een huurcontract afgesloten.

In januari 2011 wordt het kasteel weer opengesteld. Naast het opleiden van butlers zal de Academy ook horeca-activiteiten verzorgen.

In de loop van januari 2011 kunnen er ook weer huwelijken gesloten worden. Het gemeentebestuur zal volgend jaar een visie ontwikkelen t.a.v. de toekomst van het kasteel en de omringende panden.
Lees hier het volledige bulletin voor de raad:
Raadsinformatiebulletin

Valkenburg aan de Geul, 29 november 2010

Betreft: Ontwikkelingen Kasteel Oost
Registratienummer: 10.20

Geachte raadsleden,

Eind oktober 2010 heb ik u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de exploitatie van Kasteel Oost. Het college wilde een aantal scenario s verder uitgewerkt zien om een verantwoord besluit over bijvoorbeeld exploitatie, verhuur of verkoop te kunnen nemen.
De firma Inbev heeft met betrekking tot het Kasteel en een drietal appartementen een huurovereenkomst die nog duurt tot en met 30 juni 2012. Inbev is in gesprek gegaan met één van de geïnteresseerde bedrijven die zich bij de gemeente hebben gemeld om het Kasteel te mogen huren.
Dat heeft geleid tot een tijdelijke overeenkomst tussen de International Butler Academy en onze huurder Inbev.
De International Butler Academy heeft met Inbev een contract gesloten voor de periode 1 december 2010 tot en met 30 juni 2012. De overeenkomst dient binnen de door de gemeente met Inbev overeengekomen financiële kaders afgesloten te zijn. In januari 2011 zal Kasteel Oost weer opengesteld worden. Naast het opleiden van butlers die ná het succesvol volgen van de cursussen over de hele wereld een baan vinden, zal de Academy ook horeca-activiteiten verzorgen. Ook kunnen er weer huwelijken gesloten worden.
De overeenkomst eindigt op 30 juni 2012. In 2011 stelt het college een visie op over de toekomst van het Kasteel en de omringende panden. Zoals ik al eerder aan gaf, zal het college haar bevindingen aan uw raad kenbaar maken. U heeft dan de mogelijkheid om daarop uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat deze meegewogen kunnen worden bij de uiteindelijke besluitvorming.
Ik heet de International Butler Academy van harte welkom in onze gemeente en spreek de hoop uit dat ons Kasteel heel snel weer in ere hersteld zal zijn.
Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

hoogachtend,
Drs. M.J.A. Eurlings
Burgemeester van Valkenburg aan de Geul

← Vorig bericht

Alexander Taratynov in Houthem.

Tummers genomineerd voor VVV innovatieprijs.

Volgend bericht →